Täysistunnon pöytäkirja 95/2013 vp

PTK 95/2013 vp

95. TIISTAINA 8. LOKAKUUTA 2013 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

 

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Meillä on valiokunnassa myös maanmittauslaki tällä hetkellä käsittelyssä, ja siinä halutaan turvata se, että maanmittaustoimistot säilyvät eri puolilla Suomea. Tulemme tätä varmastikin ehkä jollain lausumalla tai muulla selvityspyynnöllä sitten varmistamaan, että lainsäädäntö menee siihen suuntaan, mitä meille annettiin ymmärtää, eikä keskittymistä tapahdu. Mutta kun katsoo tätä lähetekeskustelussa olevaa lakiehdotusta, joka määrää nimenomaan näistä maksuista tulevaisuudessa, on ensiarvoisen tärkeää, että tämä verkko on yhtä tiheä kuin nykyäänkin, koska se aiheutuu totta kai tämän lohkojan kustannukseksi, mikäli järjestelmä keskittyy ja insinöörit sitten matkojen takaa kulkevat näitä toimituksia tekemään.

Keskustelu päättyi.