Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Lämsän tekemä aloite on varsin kannatettava. Erityisesti haluan kiinnittää huomiota siihen, että vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien vähenemisestä johtuva budjettisäästö on noin 4,7 miljoonaa euroa. Tämä yhden lomapäivän lisäys maksaisi tätä vähemmän eli noin 4,5 miljoonaa euroa, eli tämä lakialoite on myös valtiontaloudellisesti varsin kohtuullinen.

Haluan kiinnittää huomiota myös siihen, että eduskunta hyväksyi yksimielisesti maatalouspoliittisen selonteon ja siihen liittyvän mietinnön, jossa nimenomaan yhtenä maatalouden kehittämisen painopisteenä pidettiin maatalousyrittäjien lomituspalveluiden kehittämistä viljelijöiden jaksamisen edistämiseksi. Yksi osa mielestäni tätä lomituspalvelujen kehittämistä on nimenomaan se, että myös voitaisiin päättää tämmöisestä yhdestä lisälomapäivästä.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Kivirannan puheenvuoron jatkoksi totean tämän maatalouslomituksen kehittämismahdollisuuksia selvittävän työryhmän raportista, että se on erittäin laaja ja todella hyvä raportti. Kaiken kaikkiaan tähän maatalouslomitukseen liittyy ongelmia. Nämä työsuhteet pitäisi saada kokopäiväisiksi, ja sitäkin kautta voitaisiin tätä maatalouslomitusta ja ennen kaikkea lomittajien määrää kasvattaa.

Mutta tämä yksi lomalisäpäivä, jota ed. Lämsä tässä aloitteessaan esittää, on erittäin kannatettava. On muistettava, että kaiken kaikkiaan maataloudessa eletään suurta rakennemuutosta ja tosiaan yrittäjän henkinen ja fyysinen työkunto on koetuksella.

Paitsi että kannatan tätä lakiesitystä, niin toinen asia, joka pitäisi saada liikkeelle, on turkistuottajain lomituspalveluissa päästä alkuun, saada edes se yksi lomapäivä. Siinä todella ei ole merkittävästä rahasummasta vaan varsin vaatimattomasta rahasummasta kyse. Kannatan molempia asioita lämpimästi, tätä lakialoitetta, että tässä voitaisiin edetä, ja myös turkistuottajain osalta, että saadaan tämä avaus käyntiin.

Keskustelu päättyy.

​​​​