Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Nuorten asema työmarkkinoilla

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Tänään julkistettu nuorisobarometri osoittaa positiivisena puolena sen, että nuorten arviot koulutuksesta, työelämästä, koko yhteiskunnasta ovat erinomaisia, jopa hyviä. Mutta toinen puoli, joka on erittäin huolestuttava, on se, että samanaikaisesti he kokevat, että heidän asemansa työelämässä on vaikeutunut todella paljon, ja ennen kaikkea he kokevat sen rakenteellisena ongelmana. Yhteiskunnan rakenteita kohtaan on sellaista arvostelua, että yhteiskunnan rakenteelliset puolet eivät tue heitä. Työtä he arvostavat enemmän kuin koskaan. Haluaisin kysyä itse asiassa ministeri Filatovilta mutta myös ministeri Saarelalta:

Aikooko hallitus tehdä jotakin tälle nuorten ongelmalle, vai seurataanko tilanteen kehittymistä edelleen sivusta?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Hallitus on pyrkinyt paljonkin tekemään tälle asialle, koska olemme rakentaneet nuorten yhteiskuntatakuun ja pyrkineet vahvistamaan nuorten työpajoja, jotka ovat mahdollisuus niille nuorille, jotka eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Nuorisotyöttömyys on laskenut hyvin voimakkaasti, mutta siitä huolimatta nuoret kokevat epävarmuutta työmarkkinoilla. Se usein liittyy siihen, että meillä on paljon määräaikaisia työsuhteita, meillä on vuokratyösuhteita ja sirpaleisia työsuhteita, jotka tuovat sen tunteen, että tulevaisuutta ei uskalla rakentaa varman päälle. Näihin on pyritty puuttumaan sitä kautta, että meillä on ollut itse asiassa useita tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, joissa on etsitty lääkkeitä tähän valvontapuoleen ja yhteistyöhön. Sen lisäksi on ollut selvityshenkilö, joka on selvittänyt epätyypillisiä työsuhteita, ja tällä hetkellä aika pitkän väännön jälkeen työmarkkinajärjestöt ovat istuneet yhteiseen pöytään, jossa etsitään sitten lisää välineitä näiden epätarkoituksenmukaisten epätyypillisten työsuhteiden purkamiseksi. Jos katsoo niiden työpaikkojen syntyä, jotka tulevat työvoimatoimistoihin hakuun, niin niissä (Puhemies koputtaa) itse asiassa hiukan pidempien työsuhteiden määrä on viime aikoina kasvanut, vaikka näitä epätyypillisiä on liikaa.

Kulttuuriministeri Tanja  Saarela

Arvoisa herra puhemies! Nuorisosta vastaavana ministerinä voin todeta samaa kuin ministeri Filatov.

Ensinnäkin hallitus on satsannut hyvinkin paljon nuorten uudelleenkouluttamiseen kuten myöskin työpajatoimintaan. Työpajatoiminnan tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. Tämä on ollut sellaista räätälöityjen ratkaisujen hakemista, joka on onnistunut varsin hyvin.

Tämän lisäksi haluaisin muistuttaa edustajaa uudesta nuorisolaista. Tämä uusi nuorisolakihan toi tällaisen muutoksen mukanaan, joka tarkoittaa sitä, että vastedes teetämme nuoriso-ohjelman, joka on vaalikauden ylittävää työtä, horisontaalista työtä, jossa nimenomaan nuorisonäkökulmat pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan esille.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kumpainenkin ministeri todisti kyllä, että paljon on tehty, mutta jotenkin tuntuu, että silloin tekeminen on ollut vääränlaista, jos tulokset ovat barometrissä nimenomaan päinvastaisia. Nuoret kokevat, että tilanne on huonontunut, on menty huonompaan suuntaan.

Eikö silloin joku korjausliike pitäisi tehdä niissä toimissa, mihin te viittasitte? Pätkätyöt ovat lisääntyneet, silpputyöt ovat lisääntyneet, määräaikaisia työsuhteita käytetään enempi kuin koskaan aiemmin on käytetty, ja te sanotte, että paljon on tehty. Tekemisen on täytynyt olla silloin väärää, vai mikä johtopäätös tästä pitää tehdä, koska nuorten barometri antaa aivan selvät vastaukset? Te sanotte, että on tehty toimia, ja toimet eivät pure. Johtopäätöksen kai pitäisi olla silloin, että korjataan suuntaa, tehdään jotakin muuta kuin nyt on tehty. Mitä te aiotte tehdä?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Myös vakituisten työsuhteiden määrä on kasvanut merkittävästi, sitäkään ei sovi kiistää tässä keskustelussa. Kaikki ongelmat tässä yhteiskunnassa eivät ole ratkaistavissa hallituksen toimin, vaan siinä pitää hakea yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja myös vastuuta työnantajapuolelta siitä, että se suhtautuisi hieman pitkäjänteisemmin siihen tulevaisuudenkuvaan, joka meillä on edessämme, joka kertoo siitä, että ikärakenne vaikuttaa siihen, että isompi joukko ihmisistä siirtyy pois työmarkkinoilta ja nuoremmat ikäluokat tulevat tilalle. Uskon, että tässä me olemme tietyssä murrosvaiheessa, jossa paljon vielä puhutaan näistä asioista mutta loppujen lopuksi niiden syvää rakenteellista vaikutusta ei ole täysin ymmärretty.

Kulttuuriministeri  Tanja  Saarela

Arvoisa herra puhemies! Minusta tässä on myös hyvä muistaa se uudistus, joka tämän hallituskauden aikana on tehty, että tätä asiaa on lähestytty myös poikkihallinnollisin keinoin. Syitä on varmasti monia, mutta osasyynä lienevät erilaiset sosiaaliset ongelmat, päihdeongelmat, ongelmat perheissä, ja nämä kaikki erilaiset syyt on otettava huomioon, mikä vaatii eri ministeriöiden välistä yhteistyötä, jota onkin tämän vaalikauden aikana tiivistetty, ja myös tulevan nuoriso-ohjelman myötä tämä linja tullee jatkumaan yli vaalikausien. Uskon, että yhtä oikeata reseptiä, jolla tämä haaste voitetaan, ei ole olemassa, vaan meidän tulee pyrkiä löytämään erilaisia lähestymiskeinoja ja myös hyvin räätälöityjä yksilöllisiä keinoja tarvittaessa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.