Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston jäsenten osallistuminen Dalai Laman Suomen-vierailuun

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Tiibetiläisten hengellinen johtaja Dalai Lama vieraili viime viikonloppuna Suomessa. Hän tapasi täällä monia poliitikkoja ja kansalaisjärjestöjen edustajia ja piti suurelle yleisölle esitelmän. Suomella on meneillään tällä hetkellä EU:n puheenjohtajuuskausi, ja eräs Suomen painopiste puheenjohtajuuskaudella on ollut ihmisoikeuksien korostaminen. EU:lla on meneillään ihmisoikeusdialogi Kiinan kanssa. Nämä asiat yhteen summaten tuntuu hieman oudolta, että yksikään valtioneuvoston jäsen ei syystä tai toisesta pystynyt tapaamaan tai halunnut tavata tiibetiläisten hengellistä johtajaa Dalai Lamaa. Kysynkin syytä tähän:

Miksi yksikään valtioneuvoston jäsen ei tavannut Dalai Lamaa?

Kulttuuriministeri  Tanja  Saarela

Arvoisa herra puhemies! Kysymys on varsin hyvä, mutta haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä tuoda esille, että kun Dalai Laman vierailun alun perin piti olla hieman aikaisemmin, niin uskonnosta vastaavana ministerinä olin sopinut kyllä tapaamisen hänen kanssaan ja myös tämän toisen vierailun aikana, mutta kuten edustaja tietää, valitettavasti tällöin olin sairauslomalla. Mutta katson, kuten edustajakin ymmärtääkseni kysymyksessä toi esille, että uskonnosta vastaavana ministerinä pyrin tapaamaan eri uskontokuntien edustajia tasapuolisesti, ja näin toki oli tarkoitus myös tässä suhteessa toimia.

Ulkoasiainministeri  Erkki  Tuomioja

Arvoisa puhemies! Tiedossani ei ole, että hallitukselle olisi tullut mitään tapaamispyyntöä, ja näin ollen on tietysti jokaisen yksittäisen ministerin asia, minkälaisia tapaamisia he harjoittavat. Mutta joka tapauksessa Suomen ulkopolitiikan kannalta on selvää, että meillä on olemassa ja saatavilla kaikki se tieto, mitä me tarvitsemme Tiibetin ja Kiinan tilanteesta. Tästä syystä meillä ei ollut mitään syytä sen enempää järjestää tapaamista kuin olla myöskään tapaamiseen tulematta. Mutta alkuperäisen kysymyksen muotoilu ikään kuin edellyttäisi, että jokaisen ministerin tulisi itse omalta osaltaan antaa vastaus, ja se ei voi olla tämän kyselytunnin tarkoitus.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Totta kai, jos joku valtioneuvoston jäsen on sairas, niin hänellä on sijaisjärjestely. Varmasti tästä kaikki olemme tietoisia, ja näiden sijaisjärjestelyjen mukaisesti tietenkin seuraava ministeri olisi voinut ottaa tämän tapaamisen kontolleen. Oli myös niin, että tämän Dalai Laman vierailun suomalaiset järjestäjät pyrkivät saamaan useampiakin valtioneuvoston jäseniä tapaamaan Dalai Lamaa, mutta tämä tehtävä oli mahdoton eikä tapaamista järjestynyt. Sairauslomalta ketään ei pidä tietenkään pakottaa töihin, tämä pätee niin ministereihin kuin tavallisiin työntekijöihin. Kuitenkin tällainen tapaaminen Dalai Laman kanssa järjestyi muun muassa pääministeri Lipposen hallituksen aikana. Pekka Haavisto ja Claes Andersson ministereinä hänet tapasivat. Ei ole myöskään kysymys siitä, ettei Kiinan kanssa voida keskustella Tiibetin asioista. Tältä kannalta tuntuu erittäin oudolta, että tätä tapaamista ei järjestetty.

Puhemies:

Saammeko kysymyksen?

Puhuja

Haluaisin nyt hieman parempia perusteluja sille, miksi näistä yrityksistä huolimatta tämä tapaaminen ei onnistunut.

Ulkoasiainministeri Erkki  Tuomioja

Arvoisa puhemies! Tähänhän on kyllä todellakin jokseenkin mahdoton vastata, koska ne ministerit, joita itse kutakin on henkilökohtaisesti lähestytty, omalta osaltaan voivat tähän vaan vastata.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kyllä hämmästelen sitä, että hallitus tuntuu tarkastelevan tätä kysymystä jollain tavoin uskonnollisena kysymyksenä. Se on tietysti poliittinen kysymys. Tiibet on Kiinan kommunistisen sortohallituksen miehittämä ja sortama maa, ja tapaamisissa tietystikään, kuten ulkoministeri Tuomioja erinomaisen hyvin tietää, ei ole kyse pelkästään siitä, että saadaan informaatiota, vaan tapaamiset ovat eräänlaisia poliittisia signaaleja siitä, ollaanko halukkaita ja valmiita keskustelemaan eri tahojen kanssa, ja ovat tietysti myös eräänlaisena osoituksena jonkun näköisestä suopeasta suhtautumisesta asianomaiseen tahoon. Pääministeri Vanhanen on julkisuudessa sanonut, että Suomessa on erilainen traditio, ja kyllä me muistamme, että kun Israelin silloinen puolustusministeri Moshe Dayan kävi Suomessa aikanaan, niin suomalaiset poliittiset päättäjät luikkivat kuka minnekin erilaisilla tekosyillä tiehensä siitä tapaamisesta. Mutta toistan eräällä tavoin tämän peruskysymyksen, kun myös kulttuuriministerillä on sijaisensa hallituksessa:

Miksi ministerin sairastuttua kukaan muu valtioneuvoston jäsen ei tavannut Dalai Lamaa?

Ulkoasiainministeri Erkki  Tuomioja

Arvoisa puhemies! Tämä kerta kaikkiaan ei ole ollut valtioneuvoston käsittelyssä. Ei ole mitään sellaista mekanismia. (Välihuutoja) Jos ministeri Saarela on sopinut tapaamisen ja sen perunut, en tiedä, onko hän lähestynyt sitten ketään muuta tämän asian merkeissä.

Haluaisin ed. Zyskowiczille todeta, että hallituksen edustajat ovat kyllä eri yhteyksissä tavanneet erilaisia niin sanottua toisinajattelijoita ja opposition edustajia Kiinasta. Itse tapasin viime vuonna riippumattoman ammattiyhdistysliikkeen edustajan Harry Wun.

Arto Bryggare /sd:

Arvoisa puhemies! Ulkoministeri Tuomioja, entäpäs jos tuolta Venäjän ja Georgian rajalta tulisi pyyntö, mitäs siellä tehtäisiin? Tällä hetkellä (Puhemies koputtaa) tilanne on se, että näiden kahden maan konflikti on uhkaamassa koko Euroopan unionia ja ennen kaikkea se asenne, jolla Venäjä suhtautuu pieneen maahan.

Millä tavalla te siinä suhteessa toimisitte?

Puhemies:

Sallin vastauksen tähän kysymykseen, ulkoministeri.

Ulkoasiainministeri  Erkki  Tuomioja

Arvoisa puhemies! Olemme parhaillaan käsittelemässä asiaa. Sattui olemaan sillä tavoin, että EU:n troikka johdollani oli Etelä-Kaukasiassa, kun tämä tilanne kärjistyi, mikä antoi meille mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä Georgian johtajiin presidentistä alkaen. Samanaikaisesti olin myös puhelinyhteydessä Venäjän ulkoministeriin ja toin molemmille tahoille yhtäpitävästi tämän EU:n perusviestin siitä, että ei pidä ryhtyä yksipuolisiin toimenpiteisiin eikä muullakaan tavoin kärjistää tilannetta. Jos toinen osapuoli tekee toisen osapuolen mielestä provokaatioksi katsottavia toimenpiteitä, on suurta viisautta, että näihin ei reagoida eikä ainakaan ylireagoida. Me tulemme jatkamaan tämän kysymyksen käsittelyä seuraavassa yleisten asiain neuvostossa, mutta tämä EU:n perusviesti molemmille osapuolille on koko ajan ollut selvä. Toisaalta on myöskin selvää, että ei tässä, toisin kuin nyt tuossa kysymyksessä esitettiin, ole näköpiirissä (Puhemies koputtaa) sellaisenaan niin sanottua sodan uhkaa, johon lähestulkoon tuossa kysymyksessä viitattiin. Kukaan ei ole viitannut sotilaallisiin toimenpiteisiin.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Ulkoministeri Tuomioja niin kuin monet muutkin valtioneuvoston jäsenet tietävät kyllä hyvin, että tällaisia yrityksiä järjestää tapaaminen Tiibetin hengellisen ja poliittisen johtajan Dalai Laman kanssa oli vaikka kuinka paljon. Aika avoimesti näissä tunnusteluissa tuotiin esiin valtioneuvoston jäsenten ja heidän henkilökuntansa taholta se, että tätä Asem-kokousta ei millään tavalla haluttu vaarantaa, ja on hyvin tiedossa, että Kiinan viranomaiset käyttävät kaikki keinot pelottaakseen erilaisia hallituksia tilanteessa, jossa esimerkiksi Dalai Lama on tulossa johonkin maahan. Kysyn vaan, että jos aina annetaan periksi näille painostusyrityksille, niin eikö se tarkoita sitä, että jokainen seuraava painostusyritys on aina entistä vahvempi. Eihän kiristykseen pidä suostua. Haluaisinkin nyt kysyä:

Onko hallitus valmis toimimaan sillä tavalla, että Dalai Laman rauhansuunnitelma, autonomia, kulttuuriset oikeudet, uskonnon vapaa harjoittaminen, ihmisoikeudet Kiinassa otetaan esille ihmisoikeusdialogissa, joka on lähiaikoina Kiinan ja EU:n välillä, nyt kun kerrankin Suomi on EU:n puheenjohtajamaa?

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Kysymykseen sisältyy sellainen käsitys, väittämä, että olisi tässä tapauksessa annettu periksi jollekin painostukselle. Tällaista painostusta ei ole.

Mutta varsinaiseen kysymykseen ihmisoikeusdialogista Kiinan kanssa, jota meillä on sekä kahdenvälisesti että EU:n puolella: kaikista, myös niin sanotuista vaikeista kysymyksistä tällaisen dialogin puitteissa on käyty keskustelua ja tullaan jatkossakin käymään.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.