Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Ulkomailla lääketiedettä opiskelleiden lisäkoulutus

Pehr Löv /r:

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! Undervisningsministeriet skärpte från början av 2006 kravet på tilläggsutbildning för medicine studerande som fått sin grundutbildning i annat land från två till tre år. Detta gäller också medicine studerande från EU-länder där utbildningen är på samma nivå som i Finland. De andra nordiska länderna har inte gjort samma ändring. Varför måste Finland vara mönsterelev i det här avseendet och försvåra möjligheterna för finländare att återvända som läkare till sitt hemland?

Opetusministeriö kovensi vuonna 2006 määräyksiä, jotka koskevat ulkomailla lääketiedettä opiskelleiden lisäkoulutustarvetta, sillä tavalla, että tarve nostettiin kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen. Tämä koskee myöskin opintoja, jotka on suoritettu EU-maissa. Muut Pohjoismaat eivät ole tätä tehneet. Miksi Suomen pitää tässäkin asiassa olla mallioppilas ja vaikeuttaa suomalaisten paluuta lääkäreinä kotimaahan?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Tämä koulutus kuuluu tietysti opetusministerille, mutta sikäli kuin minä tiedän, niin Suomessa vaaditaan niin sanottu eurolääkärikoulutus. Jos tätä ei ole, niin silloin joutuu tietenkin opintoja täydentämään, ja nyt kaikkialla Euroopassa käsitykseni mukaan on sama tilanne. Jotta lääkärit voivat liikkua maasta toiseen, niin heillä täytyy olla sama tutkinto.

Suomessa vaaditaan yleensä suomalaisen farmakologian opintoja, jotta voidaan lääkkeitä määrätä turvallisesti. En osaa tämän parempaa vastausta antaa.

Pehr Löv /r:

Arvoisa herra puhemies! Tietona vaan, että muualla Euroopassa se on kaksi vuotta, mutta Suomi vaatii kolme vuotta jostain syystä.

Mutta lisäkysymys oikeastaan on se, että lääketieteen opetus Suomessa on huonontunut. Laatu on kärsinyt siitä, että lisättiin aika lailla opiskelijoitten määrää eikä opettajaresursseja ole lisätty. Onko tämä huolenaihe sosiaali- ja terveysministerille?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Tässä viisastuin jo kysymystä kuunnellessani kollegalta, että Suomessa vaaditaan kansanterveystieteen opintoja, että järjestelmää opiskellaan. Varmasti osa on myöskin tätä farmakologiaa. Tästä opettajien määrästä suhteessa opiskelijamääriin varmasti kannattaa sitten kysyä, kun ministeri Kalliomäki on paikalla.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.