Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Yli 65-vuotiaiden lakisääteinen kuntoutus

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kelan lakisääteisen kuntoutuksen järjestämisvelvoite päättyy henkilön täytettyä 65 vuotta. Väestö vanhenee ja yhä useampi ikäihminen toimii myös omaishoitajana. Myös yli 65-vuotiaat tarvitsevat kuntoutusta, jolla siirretään laitos- tai kotihoidon tarvetta. On koko yhteiskunnan etu, että ikääntyneet säilyvät terveinä ja pystyvät selviytymään kotona mahdollisimman pitkään. Kela on ilmaissut halukkuutensa lisätä osuuttaan ikääntyvän väestön kuntouttajana, mutta edellytyksenä on tietenkin riittävä taloudellinen tuki. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä:

Mitä hallitus ja asianomainen ministeriö ovat tehneet ja aikovat tehdä, jotta myös yli 65-vuotiaat saisivat lakisääteistä kuntoutusta?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Asia on, kuten ed. Kähkönen totesi, että kun saavutetaan 65 ikävuoden raja, niin sen jälkeen oikeus Kelan korvaamaan kuntoutukseen päättyy. On keskitytty nimenomaan siihen, että kunnissa osana terveydenhuoltojärjestelmää nähtäisiin kuntoutuksen merkitys nimenomaan sairauksien pahenemisen ehkäisemisessä ja osittain myös lääkkeiden turhan käytönkin välttämisessä. Siitä syystä kuntia on ohjeistettu siinä, että ne jatkaisivat tätä ja tekisivät sitä osana normaalia palvelujärjestelmää.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Vuoden alusta omaishoidon tukeen liittyvässä laissa tarkistettiin omaishoidon tuen palkkiota. Laki ei sisällä kuitenkaan omaishoitajan oikeutta saada esimerkiksi kuntoutusta. Valtaosa Suomen omaishoitajista on varsin ikääntyneitä. Vuosittain Kela myös rahoittaa kuntoutuskursseja, mutta hyvin pienelle osalle omaishoitajia, joten näitten tilanne yleensäkin on varsin vaikea. Kela myöntää omaishoidon kuntoutusta samalle henkilölle noin viiden vuoden välein. Tämän omaishoitojärjestelmän tukeminen, niin kuin me jokainen tiedämme, on erittäin tärkeää. Se on kaikkien etu, niin hoidettavien kuin hoitajien. Kysynkin vielä arvoisalta ministeriltä:

Aikooko hallitus parantaa ja helpottaa omaishoitajien kuntoutukseen pääsyä?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Minä olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että omaishoitajat ovat usein uupuneita ja tarvitsisivat kyllä kuntoutusta tämän raskaan työn — 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa — ohessa. Olemme pyrkineet nyt asteittain kehittämään omaishoitoa. Joka vuosi on tullut joku uudistus. Toivon, että myöskin ensi vaalikaudella näin pystyttäisiin tekemään. Varmasti tämän omaishoitajien kuntoutuksen pitäisi olla silloin kärkipäässä tässä listassa.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.