Täysistunnon pöytäkirja 96/2007 vp

PTK 96/2007 vp

96. KESKIVIIKKONA 12. JOULUKUUTA 2007 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

11) Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

 

Toimi  Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Nyt meni ed. Lauri Oinonen edelle, mutta puhemies antoi minulle puheenvuoron, kiitos.

Ensimmäinen varapuhemies:

Jos näin käy?

Puhuja:

Joo! — Herra puhemies! Ed. Räsäsen aloite on nyt tämmöiseen aikaan tullut käsittelyyn, ja hän toivoi, että tätä voitaisiin käsitellä toisena ajankohtana, että hän voisi olla paikalla. Siksi pyydän, että tämä asia pantaisiin pöydälle seuraavaan istuntoon.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun on näin hyvä ja kannatettava aloite, niin yhdyn siihen, mitä ed. Toimi Kankaanniemi on sanonut.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Toimi Kankaanniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.