Täysistunnon pöytäkirja 96/2008 vp

PTK 96/2008 vp

96. KESKIVIIKKONA 22. LOKAKUUTA 2008 kello 15.08

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Lähetekeskustelun yhteydessä käytiin aika laaja puheenvuorojen vaihto tässä asiassa. Ed. Akaan-Penttilä oli silloin muun muassa paikalla. Molemmat olimme sitä mieltä, että tupakkatuotteiden pitäisi olla mieluummin apteekeissa ja tällaisten tuotteiden, kuten Nicorette, vähittäismyynnissä tavallisissa ruokakaupoissa. Nikotiini, joka on keskeinen ongelma tupakan käytössä, on suuri terveydellinen ongelma. Se supistaa tietysti niitä varsin pieniä, pienen pieniä lihassäikeitä, jotka ovat valtimoiden seinämissä, ja sillä tavalla vähän heikentää verenkiertoa. Toisaalta tupakassa on karsinogeenejä, syöpää aiheuttavia yhdisteitä, ja kolmanneksi tupakkaa polttaessa asianomainen on jatkuvasti jonkin asteisessa häkämyrkytystilanteessa.

Tämä hallituksen esitys muuttaa tupakkaveroa, tähtää siihen, että tupakan terveysvaikutukset tulisivat paremmin huomioon otetuksi hinnan nousun kautta, ja on täysin oikean suuntainen toimenpide. Jatkossa tulee katsoa, miten tupakan hinta kehittyy. Sitä tulisi mielestäni nostaa tulevaisuudessa ja nimenomaan kiinnittää huomiota niihin kieltoihin, jotka on tupakan myynnistä nuorille ihmisille. Heille se on erityisen vahingollista.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Silmiini sattui lehdistössä muutama päivä sitten joku tilasto, josta jäi mieleeni se, että ikään kuin olisi tupakointi vähenemässä ihan selvästikin ja nuorten naisten kohdalla aivan erikoisesti, jossa oli aikaisemmin tämmöinen piikki ja nyt se piikki olisi taittumassa. Minä lämpimästi kannatan, jos ed. Tiusanen on sitä mieltä, että nostetaan vero vaan ylöspäin, ja olen hartaasti siinä rintamassa, koska se on niitä terveyspoliittisia vaikutuksia, mitä ylipäätään voidaan tämmöisillä hintaohjauksen konsteilla saada aikaiseksi, ja se on jo esimerkkinä kannustava.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on varsin perusteltu. Täällä on tuotu esille nämä terveydelliset kysymykset aivan asiantuntevasti ja aivan perustellusti. Toivon, että erityisesti nuorten kohdalla voitaisiin kiinnittää huomiota terveeseen tiedolliseen valistukseen asian osalta, jotta nuoret ikäluokat saataisiin välttämään tupakointia ja elämään tässäkin suhteessa entistä terveellisemmin.

Paula Sihto /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Täällä on tuotu esille nuorten tupakointia, ja on hyvä, että tupakkaveroa kohdennetaan näihin halpoihin tupakkatuotteisiin, koska niillä voidaan vaikuttaa nimenomaan nuorten tupakointiin ja siihen, että he eivät aloittaisikaan koskaan tupakointia. Nimittäin riippuvuus tupakoinnin suhteen on sellaista, että se kehittyy jo kahden askin jälkeen, ja sillä lailla on kyse aika vakavasta asiasta ja nimenomaan nuorten kohdalla.

Tupakointi on erityisesti vähiten koulutettujen, huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevien terveysongelma. On tehty tutkimus, että ammattiin opiskelevista tupakoi päivittäin 41 prosenttia, kun lukio-opiskelijoista vain 13 prosenttia. Eli nuorten tupakoinnin vähentämiseen on pyrittävä kaikin käytettävissä olevin keinoin, koska se on tehokkain tapa vaikuttaa tupakoinnin yleisyyteen käytön tasolla sekä vähentää tupakasta aiheutuvia sairauskustannuksia.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Minäkin yhdyn niihin ajatuksiin, joita täällä on todettu, että voitaisiin tätä tupakkaveroa nostaa vaikka vähän enemmän. Nimittäin kun miettii tätä ihmisen rakennetta, niin jos Luoja olisi aikanaan suunnitellut ihmiset tupakanpolttoon, niin olisi varmaan savukorsteenit laittanut päälakeen.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Siihen, mitä ed. Esa Lahtela tässä edellä totesi, totean, että ed. Lahtela tuli lainanneeksi arvoisan kirkkohistorian opettajani, edesmenneen lääninrovasti Lauri Veikko Nurmen syvää totuutta tässä asiassa: Jos Jumala olisi tarkoittanut ihmisen kortta röyhyyttämään, niin toki korsteenin hän olisi tälle päähän luonut. Mutta näin vähemmän jumalaisena henkilönä minä nyt kuitenkin viittaan vain siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta antaessaan lausuntonsa valtiovarainvaliokunnalle mietintöä varten kehotti suuntautumaan siihen, että tupakkaveroa vähitellen nostettaisiin sellaiselle tasolle, joka oikeasti rajoittaisi etenkin nuorten, mutta myöskin aikuisten tupakointia.

Arvoisa puhemies! Eteenpäin sosiaali- ja terveysvaliokunnan tässä asiassa viitoittamaa tietä.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kuten ed. Sihtokin sanoi, nuorten tupakointiin ennen kaikkea meidän pitää kiinnittää kaikki huomio keinolla millä hyvänsäkin, ja keski-ikäisetkin pitää ottaa, sanotaan näin, tuntuvasti huomioon. Sitten jo vanhempaan väkeen ei hirveän paljon kannata panostaa. (Naurua)

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tähän ed. Laxellin viimeiseen puheenvuoron kohtaan haluaisin kyllä todeta, että tupakointi kannattaa lopettaa aina, koska se on välitön terveyshaitta ja monet henkilöt, jotka kärsivät esimerkiksi valtimoverenkierron häiriöistä, hyötyvät siitä, että he lopettavat sen tupakoinnin, koska aina tapahtuu se aktiivinen valtimon supistuma silloin, kun tupakoi. Se on se nikotiinin vaikutus.

Mutta, aivan oikein, tähän koukkuun jääminen pitää estää sieltä nuoruudesta. Kuka kiinnittää huomiota nuorten tupakointiin? Tupakkateollisuus kiinnittää siihen huomiota. Se pyrkii kiertoteitse, keittiönoven kautta, eri tavoin tuomaan kuitenkin tupakoinnin esille, piilomainontana jne. Se on nykyään aika vaikeata. Mutta jos katsotaan 1950—60-luvun elokuvia, niin hyvä että näki näyttelijät tupakansavun keskeltä. Kaikilla oli tupakka suussa. Tämä toistuu tietysti vieläkin nykyään etenkin esimerkiksi yhdysvaltalaisissa elokuvissa.

Mutta mikä on suuri globaali ongelma, on se, että tupakkatuotteita viedään, sitä ideaa polttaa viedään yhä voimakkaammin kehitysmaihin, etenkin Afrikkaan ja Aasiaan. Siellä tulevat ongelmat kasvamaan. Jossakin Kiinassa ne ovat todella kiinalaisissa mittasuhteissa. Eli jos meillä on kymmenen, niin heillä on sitten 10 000. Tämä on todellinen suuri ongelma maailman mitassa, koska tupakan viljely on myös vahvasti ympäristöä tuhoava viljelymuoto. Se vaatii paljon vettä, ja sitten sen tilalta ravintokasvit häipyvät, kun tupakkaa aletaan tuottaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Laxellille: Minä olen aivan vakuuttunut teidät hyvin tuntien, että kun olette hyvin ensi yön nukkunut, niin muutatte täydellisesti mielipidettänne siitä asiasta, kannattaako aikuisenakin lopettaa tupakanpoltto. Kyllä kannattaa.

Ed. Tiusaselle: Ongelma niitten tupakkatehtaitten kohdalla on siinä minun mielestäni, että on monihintajärjestelmä. Toisaalla sitä samaa pölliä myydään yhden sentin hinnalla ja toisaalla aivan hillittömällä hinnalla, monikymmenkertaisella hinnalla. Siitä tulee tämä globaali ongelma.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Pulliaiselle sanoisin, etten ole ikinä polttanut tupakkaa, niin että se ei kyllä uneen vaikuta mitään. Mutta vastaavasti taas ed. Tiusaselle minä perustelen: On luonnollisesti totta, että vanhempikin väki polttaa, mutta se vaan, että se on työn ja tuskan takana saada loppumaan. Sen täytyy itsestä lähteä, ja kuten tiedetään, ei se niin helpolla lähde.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Uskon, että ed. Laxell on ihan oikeassa tässä asiassa.

Vielä globaalivaikutus, mikä jäi äsken sanomatta, on tupakan kuivattaminen. Se vaatii aika tavalla energiaa. Se kerätään sitten monissa tupakkaa tuottavissa maissa ja ympäristöissä polttopuuna sieltä ympäristöstä, mikä vielä vaikuttaa ympäristön biodiversiteettiin. Näin ollen tämä on todella moniongelmainen asia koko planeetan kannalta.

Yleiskeskustelu päättyi.