Täysistunnon pöytäkirja 96/2010 vp

PTK 96/2010 vp

96. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Vanhustenhoidon laadun turvaaminen julkisten hankintojen yhteydessä

Ulla-Maj Wideroos /r:

Herr talman, arvoisa puhemies! Lagen om offentlig upphandling kräver att hälsovårds- och socialtjänster över 100 000 euro också upphandlas i kommunerna. I övrigt kan kommunen själv ordna servicen. Det är självklart att priva aktörer och tredje sektorn kommer att behövas i framtiden också på den kommunala marknaden, men det sker en del saker som inte ser bra ut. Lagen har visat sig problematisk i just de fall där fungerande enheter tvingas upphöra med sin verksamhet och till exempel åldringar ska flyttas bort från ett ställe till ett annat, också i sådana fall där kunden kan vara så pass sjuk och dålig att han eller hon själv inte har möjlighet att avgöra var det är bäst.

Haluaisin kysyä vastaavalta ministeriltä:

Miten aiotaan turvata, kun näitä julkisia hankintoja kuitenkin pitää tehdä, miten aiotaan turvata, että vanhuksistamme ei tule kauppaesineitä isojen kansainvälisten yritysten sylissä? Meillä on esimerkkejä siitä, miten ne dumppaavat hintoja niin, että pääsevät markkinoille Suomessa. Miten arvokas vanhustenhoito sopii yhteen julkisia hankintoja koskevan lain kanssa, ja miten voidaan turvata, että jokaisella on oikeus samanarvoiseen hyvään hoitoon myös vanhuuden syksyllä?

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

Arvoisa puhemies! Kaikissa tilanteissa kunnilla on palveluista järjestämisen vastuu. Vaikka sitten palvelut ostetaan, perusvastuu jää kunnille huolehtia siitä, että hoito on asianmukaisesti järjestetty ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti eikä kukaan jää heitteelle. Tämä perusvastuu on kunnilla siinäkin tilanteessa, että palvelut ostetaan.

Ulla-Maj Wideroos /r:

Arvoisa puhemies! Tiedämme, että kunnissa ei varmasti ole tarpeeksi osaamista tässä asiassa. Miten voidaan turvata, että kunnissa tätä osaamista voidaan sitten lisätä, että ei tapahdu esimerkiksi tällaista, että yhtä vanhusta siirrettiin 11 kertaa paikasta toiseen?

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

Arvoisa puhemies! On erittäin tärkeää, että kunnissa parannetaan osaamista kilpailuttamisessa ja kaiken kaikkiaan hankinnoissa. Siinä tarvitaan koulutusta ja asiantuntemusta, tarvitaan kuntien yhteistoimintaa joka tapauksessa. Tämä täytyy tehdä sillä tavalla, että pystytään turvaamaan ihmisten tasavertaisuus ja palvelujen saatavuus.

Puhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​