Täysistunnon pöytäkirja 96/2010 vp

PTK 96/2010 vp

96. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Geenimuunnellun perunalajikkeen alkuperän selvittäminen

Pentti  Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Ruotsin maatalousvirasto on äskettäin määrännyt tuhottavaksi geenimuunnellun tärkkelysperunalajikkeen siemenperunasadon, kun havaittiin, että sen joukkoon oli sekoittunut toista, hyväksymätöntä geenimuunneltua perunalajiketta. Kysyisin maa- ja metsätalousministeri Anttilalta:

Koska Suomessakin koeviljellään tätä samaista, Ruotsissa tuhottavaksi määrättyä geenimuunneltua Amflora-perunalajiketta, niin onko meillä jo selvitetty koeluontoisesti viljellyn, samanmoisen perunalajikkeen alkuperää?

Kysyisin myös: miten varmistatte, että kyseisiä geenikokeita ei enää tehdä Suomessa ja että geenikokeiden päätäntävalta on ministeriöllänne eikä geenitekniikan lautakunnalla?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! On totta, että Suomessa on ollut kaksi hehtaarin aluetta Lammilla ja Ylistarossa, jos oikein muistan, koeviljelyssä Amflora-perunaa, joka on nimenomaan jalostettu ruotsalaisten toimesta. En ole tietoinen, miten nämä viljelyt ovat onnistuneet, mutta lupaan ottaa selvää ja informoida kansanedustajaa tämän kysymyksen johdosta.

Sen sijaan kysymys sitten siitä, kuka jatkossa päättää: Lajikkeista päättää jatkossakin Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto eli Efsa, eli niistä lajikkeista, jotka hyväksytään viljelyyn Euroopan unionin alueella. Sen sijaan meillä on parhaillaan maatalousministerineuvoston pöydällä esitys siitä, että jäsenmaat saisivat jatkossa itse tehdä päätöksiä, viljelläänkö jäsenmaassa gmo-kasvia vai ei. Tämä asia on nyt jatkovalmistelussa. Siitä käytiin hyvin vilkas keskustelu. Huomautan myöskin siitä, että tämä asia on ollut komission puheenjohtaja Barroson omassa toimintaohjelmassa, mistä johtuen uskon kyllä sen toteutumiseen. Nyt selvitetään vaan sen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Viime aikoina on puhuttu kovasti ministerien ja heidän lähipiiriensä osakeomistusten synnyttämistä jääviyksistä. Tiedotusvälineiden mukaan ministeri Anttilan puolisolla olisi omistuksia Raisiossa ja HKScanissa. Nämä molemmat elintarvikealalla toimivat yritykset ovat suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta mukana geenimuuntobisneksessä. Kysynkin ministeri Anttilalta: Onko teidän perheellänne omistuksia geenimuuntobisneksessä mukana olevissa yrityksissä, ja jos on, miten olette huolehtinut päätöksentekoon osallistuessanne mahdollisesta jääviydestänne näiden yhtiöiden toimintaan ja osakekursseihin suoraan tai välillisesti vaikuttavissa päätöksissänne?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin olen tehnyt ilmoituksen ministerin sidonnaisuuksista sen ohjeen ja lain mukaan, joka on olemassa. Siinä on kerrottu omat sidonnaisuuteni. Miehelläni Ristolla on 72 000 euron määrän edestä sekä HKScanin että Raision osakkeita, jotka ovat yli 30 vuotta sitten hänen hankkimiaan ja sitä varten, että aikanaan on maataloustuotteet saatu myydyksi. Minun pöydälläni ei ole ollut näitä esityksiä, joita edustaja tässä kyseli, joten en ole omasta mielestäni ollut jäävi.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt. (Hälinää)

Toivoisin, että käyttäydytään nyt sillä tavalla, että täysistunto todella jatkuu. Arvoisat edustajat ottanevat paikkansa tai sitten poistuvat salista!

​​​​