Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Päivähoitomaksujen korottaminen

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen piirissä valmistellaan mittavaa lapsiperheiden toimeentulon kiristämistä. Päivähoitomaksuihin esitetty jopa 25 prosentin korotus osuisi kaikkein kipeimmin keskituloisiin lapsiperheisiin. Tämä täysin kohtuuton 50 euron korotus kuukaudessa romuttaisi monen lapsiperheen talouden täysin ja romuttaisi myöskin monen perheen unelmat hankkia lisää lapsia. Tämä esitys ei ole pelkästään lapsivihamielinen, vaan se osoittaa myös koko yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta varsin lyhytnäköistä ajattelua. Kysynkin ministeri Hyssälältä:

Mitä tällä esityksellä tavoitellaan, esityksellä, jolla kuristetaan muutenkin opintolainojen ja asuntolainojen kanssa kamppailevia lapsiperheitä? Mikä on tämän esityksen takana? Voitteko te yksiselitteisesti luvata tässä ja nyt, että tätä kohtuutonta päivähoitomaksukorotusta ei toteuteta?

Peruspalveluministeri  Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Maksutoimikunta jätti oman esityksensä allekirjoittaneelle juuri hiljattain. Tämä toimikunta on katsonut kunnallisia, julkisia palvelumaksuja hyvin laajasti, ja siinä on ollut myöskin hyvin edustava joukko mukana. Nyt tämä maksutoimikunnan mietintö on lähtenyt laajalle lausuntokierrokselle, ja hallituksen piirissä ei ole otettu kantaa suuntaan eikä toiseen, koska odotamme lausuntokierroksen tulosta. Siellä on paljon kuntia, erilaisia tahoja, jotka voivat aivan rauhassa lausua tästä toimikunnan mietinnöstä oman kantansa, ja sen jälkeen lähtee sitten sosiaalipoliittiseen ministerivaliokuntaan ja hallitukseen tämä käsittely, mutta minkäänlaisia linjauksia puoleen tai toiseen ei ole otettu eikä ole syytä ottaakaan tässä vaiheessa. Kaikki lausunnonantajat voivat rauhassa oman käsityksensä mukaan lausuntonsa antaa.

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa puhemies! Tämän mittavan korotuksen lisäksi tässä muutettaisiin tulorajoja sillä tavalla, että lapsiperheiden muutenkin korkea progressio kiristyisi entisestään, siis tässä ehdotuksessa, ja näin työllistyminen ja lisätyön tekeminen tulisi entistäkin kannattamattomammaksi. Tämä esityshän on täysin ristiriidassa ei pelkästään perhepolitiikan, niiden puheiden kanssa, mitä pääministeri Vanhanen on esittänyt, syntyvyyden lisäämisestä, vaan myöskin hallituksen työllisyyspolitiikan kanssa. Näyttää siltä, että hallituksen epäonnistumista työllisyyspolitiikassa ja kuntapolitiikassa yritetään korjata sillä tavalla, että kurjaa kuntataloutta korjataan korottamalla lapsiperheiden maksuja. Olen iloinen tässä, että hallitus ei ottanut tähän kantaa. Toivoisin, ministeri Hyssälä, että te yksiselitteisesti voisitte irtisanoutua tästä todellakin kohtuuttomasta esityksestä, ja toivon vielä, että lupaatte, että lapsiperheiden taloudellista tilannetta ei päivähoitomaksuja korottamalla kurjisteta eikä tuloloukkuja myöskään kiristetä niin, että näitä päivähoitomaksujärjestelmän tulorajoja muutettaisiin niin kuin tässä esityksessä esitetään. Toivon, että irtisanoudutte tästä. Suomalaiset lapsiperheet odottavat!

Peruspalveluministeri  Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Meillä on ollut käytäntö jo takavuosina, että julkisia maksuja tarkastellaan aina välillä. Näin on tehty myöskin silloin, kun kokoomus on ollut hallituksessa, ja näin tullaan tekemään myöskin tästä eteenpäin. Mutta kuten sanottu, tämän mietinnön kohdalla ei ole vielä minkäänlaista kantaa otettu suuntaan eikä toiseen, ja kuten totesin, emme otakaan. Hallitus ei ole vielä tätä käsitellyt. Odotamme lausunnot aivan rauhassa.

Toinen varapuhemies:

Tämä kysymys on tältä erää loppuun käsitelty.