Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Määräaikaiset työsuhteet

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kaikki tiedämme, että epätyypillisistä työsuhteista on tullut viime aikoina pikemminkin tyypillisiä. Näitä ihmisiä koskevia päätöksiä tehdään lähes kaikkien ministereitten toimialoilla. Tiedämme, että määräaikaisia on enemmän julkisella sektorilla, erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa. Tuntuukin, että hallitukselta puuttuu sellainen kokonaisnäkemys, että epätyypillisissä työsuhteissa olevien ihmisten asemaa voitaisiin parantaa ja myös perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käyttöä hillitä.

Arvoisa puhemies! Onko pääministerillä suunnitelmissa jonkinlaista sellaista kokonaisuudistusta, jossa otettaisiin huomioon työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan toimivuus pätkätyöläisten näkökulmasta? Vihreä eduskuntaryhmä on esimerkiksi esittänyt, että ammattiliitoille annettaisiin kanneoikeus tarkistaa itsenäisesti, onko työsuhde perusteettomasti määräaikainen.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tähän viimeiseen kanneoikeuteen minulla ei ole mielipidettä.

Hallitus valtio-organisaatioon liittyen antoi hallituskauden alkupuolella valtiovarainministeriöstä ohjeen hallinnolle määräaikaisten vakinaistamisesta. Nyt en tiedä tämän hetken saldoa, mikä se valtionhallinnossa on. Tämän vuoden tilastot kertovat siitä, että meillä on siirrytty kokonaisuudessaan työmarkkinoilla määräaikaisista pysyviin työsuhteisiin. Tämän erityisesti viimeinen työllisyyskatsaus osoitti hyvin selvästi.

Rosa Meriläinen /vihr:

Arvoisa puhemies! Yksi selkeä ongelma on se, että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on rakennettu niin, että lyhytaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevilla ei ole turvaa. Nythän esimerkiksi viimeisenä tekona on uhkana, että sadoilta osa-aikaista työtä tekeviltä loppuu nykylainsäädännön mukaan oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan vuodenvaihteessa.

Tiedän, että ministeri Hyssälä on ollut keskustan perustulotyöryhmän puheenjohtaja, ja tämä ajatteluhan on yksi sellainen malli, jolla sosiaaliturvajärjestelmää voitaisiin yksinkertaistaa niin, että se toimisi juuri epätyypillisissä työsuhteissa olevien näkökulmasta.

Onko näitä keskusteluja käyty hallituksen piirissä?

Peruspalveluministeri  Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Juuri tästä perustulo- tai kansalaispalkkanäkökulmasta ei ole käyty. Jotenkin tuntuu, että siitä virinnyt keskustelu on tässä viime aikoina ollut vähän jäissä. Ihan hyvä, jos tällaista viritellään uudelleen, koska kyllä meillä on sellaisia ryhmiä, jotka jäävät varmasti sillä tavalla väliinputoajiksi sosiaaliturvan, eläketurvan tai muun osalta. Silloin juuri tällainen kansalaispalkka- tai perustulomalli voisi olla se ratkaisu, mutta nyt ei ole tällaista keskustelua käyty.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.