Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Joukkoliikennetuen vähentäminen

Mikko  Alatalo  /kesk:

Arvoisa puhemies! Minulla on kysymys liikenneministeri Huoviselle.

Polttoaineiden korkeasta hinnasta kärsii etenkin haja-asutusalueiden bussiliikenne. Budjetissa on ehdotettu joukkoliikennetuen supistusta 10 prosentilla. Se merkitsee leikkausta kannattamattomiin bussivuoroihin. Eilen me näimme tv:ssä kyllä tyhjänä kulkevaa maaseutubussia, mutta itse asiassa on myös linjoja, joita ihmiset tarvitsevat, ja ne eivät tule toimeen ilman tukea. Miten uusi liikenneministeri näkee tämän asian, kuinka hallitus voisi tulla vastaan, niin että säästyttäisiin massiiviselta bussivuorojen vähentämiseltä?

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa herra puhemies! On tietenkin aivan selvää, että bussivuoroilla on käyttäjänsä, ja itsekään en aivan uskoisi siltä istumalta siihen eiliseen tv-uutiseen, että kaikki bussit tuolla maakunnissa täysin tyhjinä liikennöivät. Ne ovat tärkeitä myös liikenteen päästöjen kannalta, ja tämäkin puoli on mielestäni otettava huomioon.

Mutta nyt eduskunnan käsittelyssä oleva vuoden 2006 budjetti on hallituksen yksimielinen esitys, ja siihen hallitus on sitoutunut, siihen myös itse olen sitoutunut, vaikka en ole sitä esitystä tänne ollut tuomassa, ja sitten vuoden 2007 budjettiesityksen valmistelun yhteydessä täytyy tätä asiaa tietenkin tarkastella hallituksen toimesta. (Ed. Pulliainen: Mutta silloin ne vuorot on jo lakkautettu! — Ed. Kuosmanen: Sitten se on myöhäistä!) Mutta asia on nyt eduskunnan käsissä, ja luotan siiten, että myöskin eduskunnassa nyt arvioidaan, ovatko joukkoliikenteen tuessa kaikki palaset paikallaan.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tunnetuista syistä polttoaineveroa ei voi laskea, mutta auttaisiko joukkoliikenteen alvin alennus haja-asutusalueilla vai olisiko jokin muu tapa, millä bussiyhtiöitä voitaisiin tukea pitkien maaseutubussivuorojen osalta?

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Arvonlisäveroasia kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle, ja olen kyllä ymmärtänyt niin, kun olen tähän aineistoon tutustunut, että siihen ratkaisumalliin ei olla ainakaan valtiovarainministeriössä tässä vaiheessa suhtauduttu kovin myönteisesti, mutta kaikki vaihtoehdot täytyy tietenkin punnita, jotta nämä tärkeät joukkoliikenneyhteydet voidaan turvata. On kyllä myös arvioitava sitten se, että on sitä liikennettä, että nämä mahdolliset leikkaukset voitaisiin sitten kohdistaa juuri niihin vuoroihin, joissa on kaikkein vähiten liikennettä. Tämä arvio tehdään tietenkin pääosin alueellisten vuorojen osalta lääninhallituksissa, jotka alueellista tukea myöntävät.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.