Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Perintöveron kohtuullistaminen

Toimi Kankaanniemi /kd:

Puhemies! Pääministeri Vanhanen, aika tasan puoli vuotta sitten lupasitte, että te tutustutte hyvin huolellisesti ed. Kalliksen ja noin 120 muun kansanedustajan tekemään lakialoitteeseen perintöveron kohtuullistamisesta. Kysymys ei siis ollut perintöveron poistamisesta, vaan leskien ja orpojen aseman parantamisesta tässä tilanteessa, joka on muodostunut varsin kohtuuttomaksi. Kysyn:

Oletteko tämän puolen vuoden aikana ehtinyt tutustua tuohon lakialoitteeseen — vasemmistoliitolla on myös lakialoite, joka on saman suuntainen — vai vieläkö asiaa tutkitte, ja tuleeko hallitukselta esitys perintöveron kohtuullistamiseksi?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Perintö- ja lahjaveron uudistaminen ei sisälly hallitusohjelmaan, eikä meillä ole tämän hallituksen osalta suunnitelmia olemassa. Parhaillaan käsittelyssä täällä eduskunnassa on varallisuusveron poistaminen. Keskustelussa ovat nousseet esille perintö- ja lahjaverolain uudistamistarpeet, ja mielestäni se on aihepiiri, johon on syytä poliittisen kentän valmistautua seuraavalla vaalikaudella: korjataanko sitä, kevennetäänkö sitä, mitä muutoksia siihen tehdä. Mutta nykyisen hallituksen ohjelmassa se ei ole.

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Puhemies! Te ette siis ole tutustunut tämän puolen vuoden aikana lakiesitykseen, johon noin 120 kansanedustajaa on allekirjoituksensa pannut. Me olemme tutustuneet asiaan ja olemme kentältä saaneet aivan selvän viestin, että perintövero tällä hetkellä on erityisesti leskien ja orpojen osalta kohtuuton. Hallitus on kuitenkin ymmärtääkseni hallitusohjelmastaan poiketen poistamassa esimerkiksi varallisuusveron, eikä voida ajatella, että kaikki tehdään vain sen mukaan, mitä hallitusohjelmaan on kirjoitettu, voidaan ottaa esiin polttavia asioita muutoinkin. Kysynkin ministeri Heinäluomalta:

Valmisteleeko valtiovarainministeriö tällaista perintöverolain muutosta?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Olen ehtinyt tutustua vero-osaston käsissä olevaan verovalmisteluun, sieltä on tulossa erittäin iso veropaketti ja myös työnantajan sotu-maksuihin liittyviä muutoksia vielä tämän syksyn aikana eduskunnan käsittelyyn, mutta vero-osaston listalla ei ole puheena olevaa veromuutoksen valmistelua.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tämän hallituskauden aikana eri verojen kevennyksiin käytetään, en nyt ole laskenut yhteen, mutta veikkaan, että se tulee olemaan yli 3 miljardia euroa, ja tämän hallituskauden piikkiin ei oikeastaan enää suurempaa summaa laiteta. Siksi tämän hallituskauden aikana tätä perintö- ja lahjaverotusta epäkohdistaan huolimatta ei tulla käsittelemään, mutta eivät nämä vuodet tähän lopu, kyllä meillä on mahdollisuus tähän jatkossa palata huolellisen valmistelun jälkeen.

Toinen varapuhemies:

Tämä kysymys on loppuun käsitelty.