Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Hedelmöityshoitoa ja seksikauppaa koskevien lakiesitysten antaminen

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Meillä on uusi oikeusministeri, ja hänen oikeuspoliittinen linjansa kiinnostaa kovasti kansalaisia ja meitä edustajia myös. Kysyisin ministerin kantaa hedelmällisyyshoitolakiin sekä seksin ostamisen kriminalisointiin. Oletteko tässä edeltäjänne linjoilla, ja onko tällaisia esityksiä tulossa eduskunnalle, ja jos on, niin missä muodossa?

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Nämä molemmat lait kuuluvat hallitusohjelmaan, ja näitä on valmisteltu hallituksessa ministeri Koskisen toimesta jo varsin pitkälle. Tarkoituksenani on tietysti käydä vielä muutama yksityiskohta läpi. Hedelmöityshoitolaki on pidemmällä, mutta sitäkin vielä täytyy käydä läpi. Asia on kyllä ollut jo hallituksen iltakoulussa, niin että minä tiedän hyvin tarkasti, mitä hallitus on tästä jo linjannut, ja tämä valmistelu on edennyt hallituksen linjausten mukaisesti. Vielä käyn muutaman yksityiskohdan läpi hedelmöityshoitolaista ja sitten myös tästä seksinostolaista, ja nämä on tarkoitus tuoda ihan lähiaikoina eduskuntaan, esimerkiksi hedelmöityshoitolaki syys—lokakuussa ja seksinostolaki hiukan myöhemmin.

Puhemies! Sisältöjä tässä en kyllä ehdi käydä läpi. Minä luulen, että näistä sisällöistä tullaan käymään erittäin perusteellinen keskustelu eduskunnassa.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Minä en kaipaa sinänsä kumpaakaan näistä lakiesityksistä tänne, koska ne ovat ilmeisen huonoja saatujen ennakkotietojen mukaan, mutta minua kiinnostaa, onko hallitus yksimielinen näistä linjauksista, joita nämä lakiesitykset tulevat sisältämään.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kumpaakaan lakiesitystä ei ole käsitelty hallituksessa vielä. Ensin asia valmistellaan, ja sitten se tulee hallituksen käsiteltäväksi. Kertaalleen iltakoulussa on, olisiko noin vuosi sitten, käsitelty hedelmöityshoitolakiin liittyviä kysymyksiä. Mutta hallitusohjelman mukaisesti esitykset tuodaan eduskuntaan.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.