Täysistunnon pöytäkirja 97/2005 vp

PTK 97/2005 vp

97. TORSTAINA 29. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Lähikoulut

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Kun meillä on nyt uusi opetusministeri, niin haluaisin kysyä häneltä, mikä hänen kantansa on lähikouluperiaatteeseen. Siitähän on puhuttu monessa istunnossa täällä, ja se on kuuma kysymys myös kentällä. Tuula Haatainen ministerinä ollessaan suhtautui hyvin lämpöisesti, mutta todennäköisesti se työ on kesken.

Mikä teidän kantanne on tähän lähikouluperiaatteeseen? Miten sitä tulee teidän mielestänne edistää?

Opetusministeri  Antti Kalliomäki

Puhemies! Lähikouluperiaate liittyy perusopetukseen ennen kaikkea, se on se lähtökohta. Sitten joudumme arvioimaan kehitystä, jossa meillä kouluverkko siihen nähden, miten ikäluokkia on nyt ja jatkossa ennakoitavissa, on liian laaja, liian sirpaleinen. Sitä joudutaan vuorenvarmasti kyllä restauroimaan.

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Mehän tiedämme, että nykyinen hallitus on aika kaltoinkin kohdellut näitä kuntia nimenomaan pakkolainan osalta ja myöskin pienentyneiden ikäryhmien kohdalta, ja te olette myöskin valtiovarainministerinä ollut niitä päätöksiä tekemässä. Mutta kun te näette todellisen tilanteen tuolla kentällä, niin oletteko te valmis kuitenkin nopeuttamaan näitä toimenpiteitä niin, että nämä tulisivat nopeutetussa tahdissa myöskin käyttöön kunnissa ja kentällä, että ne rahat saataisiin myöskin tämän asian parantamiseen?

Opetusministeri  Antti Kalliomäki

Puhemies! Normaalissa tahdissa tietenkin edetään, ei siinä ole kysymys nopeuttamisesta taikka hidastamisesta; arviot tehdään olemassa olevien tosiasioitten pohjalta.

Hyvä vastaus, vai mitä? (Naurua)

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.