Täysistunnon pöytäkirja 98/2005 vp

PTK 98/2005 vp

98. PERJANTAINA 30. SYYSKUUTA 2005 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä sairausvakuutuslain muutos, mikä tässä nyt on käsittelyssä, on tekninen, mutta tässä yhteydessä on kyllä syytä todeta se, että kaiken kaikkiaan sairausvakuutuslain alueella esimerkiksi lääkkeiden hinnanmuodostus ja se, miten paljon sairausvakuutus palauttaa kansalaisille, taikka sitten erilaiset käynti- ja muut asiakasmaksut, jotka liittyvät sairastamiseen, siis poliklinikkamaksut, terveyskeskusmaksut jne., todellakin tulevat olemaan eduskunnan pöydillä. Kaiken kaikkiaan sairastaminen tulee entistä kalliimmaksi kansalaisille, ja kun me tiedämme, että jokainen maksu on kynnys hoitoonpääsyyn, niin tämä kehitys ei voi olla oikean suuntainen.

Keskustelu päättyy.