Täysistunnon pöytäkirja 98/2014 vp

PTK 98/2014 vp

98. KESKIVIIKKONA 15. LOKAKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

 

Mauri Pekkarinen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä on hallituksen esitys, jossa idea on siirtää Mekin, Matkailun edistämiskeskuksen, tehtävät osaksi Finpron tehtäviä, tavallaan idea siitä, että Finpron organisaatiossa, joka on huomattavasti laveammalla ja laajemmalla alueella kuin mihin konsanaan tällä hetkellä Mekin ikään kuin lonkerot voivat ulottua, tämän uuden sateenvarjon alla, Mekin alkuperäinen tehtävä saisi lisää resursseja ja voimavaroja, yhteyksiä ja myöskin tällaisia organisatorisia puitteita. Tätä esitystä on läpivalaistu tuolla valiokunnan kokouksissa useammankin kerran, ja kaiken sen jälkeen valiokunta on yksimielisesti päätynyt puoltamaan tätä esitystä, elikkä pidämme tätä ratkaisua näissä oloissa ihan hyvänä.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Tästä Matkailun edistämiskeskuksesta: Niin kuin edustaja Pekkarinen mainitsi, se siirretään Finprohon, ja sehän on aikanansa toiminut TEMin hallinnon alaisena virastona. Mek on aikanaan ollut kansainvälisellä tasolla, edistänyt matkailua, ja yleensä sitten kotimaassa on ollut matkailun edistämistä ja kehittämistä. Samalla tämä henkilöstömäärä, joka nyt on noin 30, siirtyy sitten myös Finpron palvelukseen. Finprolla on tällä hetkellä vajaat 400 henkilöä palveluksessaan ja toimipisteitä on 50 eri maassa.

Mikä täällä nyt sitten toivottavaa on, siitä lainaan ihan täältä hallituksen esityksestä: "Mekin keskeisin toiminto eli matkailumaakuvan edistäminen ja sitä tukeva elinkeinoelämän kanssa yhdessä toteutettava tuotemarkkinointi jatkuisi entisellään Finprossa." Ja "yhdistämisen tavoitteena on vahvistaa matkailutoimialan kokonaisvaltaisen kehittämisen perustaa kansainvälisestä" näkökulmasta ja tietysti täällä omassa maassamme. Olisi kyllä toivottavaa, että tämä matkailu saisi siellä Finprossa jalansijaa, kun tiedämme, että meillä Suomessa on valtavat mahdollisuudet: on vettä, lunta, on neljä vuodenaikaa. Ja onpa kysymyksessä etelä tai Lapin tunturit, niin olisi nyt toivottavaa, kun tämä on mennyt tämän Finpron alaiseksi, että siellä ymmärrettäisiin, mikä mahdollisuus Suomella on tämän matkailun edistämiseen. Ihan tilaston otin: viime vuonna ulkolaisia yöpyjiä oli Suomessa 5,9 miljoonaa ja vastaavasti kotimaisia yöpyjiä oli 14,4 miljoonaa. Toivottavasti (Puhemies koputtaa) sitten tämä Finprohon meneminen tuo myönteistä Suomen matkailualalle ja saataisiin sitä kautta sitten vähän valtiollekin tuloja erilaisina... [Puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle.]

Mauri  Pekkarinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Edelliseen liittyen vielä haluan ihan muistuttaa vain siitä, että toki Mekillä, siis Matkailun edistämiskeskuksella, tähänkin saakka on ollut yhteyksiä Finpron läpi maailman olevaan organisaatioon ja ne yhteydet ovat ihan toimineetkin kohtuullisen hyvin. Mutta nyt kun joudutaan kaikesta tinkimään, ulkoasiainhallinnon, siis edustustolaitoksen, eri puolilla maailmaa olevista voimavaroista tingitään — Finpron voimavaroista nyt juuri tällä kertaa ei tingitä, mutta kumminkin tiukkaa on kaikkien näiden valtiojohtoisten tehtävien hoidon kannalta — niin on ihan hyvä saman sateenvarjon alle nämä kaksi tehtävää, Mekin ja Finpron tehtävät, saattaa — tämä näin toistamiseen sanottuna.

Jäi äsken vielä se seikka sanomatta, että Mekin toiminnot ovat entistä enemmän maailmalla ollessaan sitä, että ne ovat tällaista maamarkkinointia ja ison Suomi-kuvan markkinointia. Suuret suomalaiset matkailualan yritykset, täällä toimivat Lapin ja keskisen Suomen ja muunkin Suomen matkailutoimijat, osallistuvat itse suoraan maailmalla niihin isoihin matkailumarkkinatapahtumiin ja tekevät siellä nämä sopimukset. Mutta varsinkin tämmöisen pienemmän ja keskisuuren alan yritystoiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että niillä on näitä kontaktipintoja, joissa ne voivat tukeutua maailmalla oleviin muihin suomalaisiin toimintoihin. Korostan, että tässä on vähän tällaista jakoa: isot pärjäävät ilmankin näitä julkisia rakenteita, mutta ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset matkailualalla — mitä edellinenkin puhuja kaiketi piti pohjimmiltaan tässä sanomansa taustalla — tarvitsevat näitä rakenteita, mitä tässä nyt rakennetaan.

Yleiskeskustelu päättyi.