Täysistunnon pöytäkirja 98/2014 vp

PTK 98/2014 vp

98. KESKIVIIKKONA 15. LOKAKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

 

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Windfall-veroa ajoi jo edellisessä hallituksessa ministeri Mauri Pekkarinen, ja Kataisen hallituksen ohjelmassa windfall-vero päätettiin ottaa käyttöön.

Windfall-veron ajatuksena on se, että verotuloja kerätään vanhojen ydinvoimaloiden ja vanhojen vesivoimaloiden omistajilta, jotka ovat saaneet tästä nyt käytössä olevasta päästökaupasta ansiotonta arvonnousua. Eli päästökaupan ajatus on se, että kun panostaa puhtaisiin energiamuotoihin hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta ja kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta, niin silloin siitä saa hyötyä. Mutta nämä omistajat ovat tehneet sijoituksensa jo kauan sitten ja tehneet mahdolliset voittonsa jo kauan sitten, ja on kohtuullista, että nämä tuulen tuomat voitot kerätään osittain verotuloina pois.

Valitettavasti nyt hallitus päätti luopua windfall-verosta ja 50 miljoonan euron tuotosta, ja itse asiassa maksumiehiksi vanhojen ydinvoimaloiden ja vanhojen vesivoimaloiden omistajien verohelpotukseen laitetaan tavalliset kansalaiset, joiden muita veroja korotettiin. Tähän windfall-veroon liittyy tiettyä ongelmatiikkaa liittyen siihen, hyväksyykö EU tämän veromuodon, mutta tärkeää on ottaa se käyttöön, tärkeää on viedä sitä eteenpäin ja sitä kautta avata mahdollisuus siihen, että keräämme paljon kaivattuja verotuloja nimenomaan näiltä omistajilta. Silloin tavallisten kansalaisten veropaine ei ole niin suuri. Sen vuoksi, arvoisa puhemies, esitän tämän lain kumoamisen hylkäämistä.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Käytin jo ensimmäisessä käsittelyssä samansuuntaisen puheenvuoron tässä salissa kuin edustaja Arhinmäki äsken. Senkin johdosta kannatan tehtyä hylkäysesitystä.

Keskustelu päättyi.