Täysistunnon pöytäkirja 98/2014 vp

PTK 98/2014 vp

98. KESKIVIIKKONA 15. LOKAKUUTA 2014 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

 

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö on hyvin lyhyt ja koskee vuorotteluvapaata. Se on hyvin tekninen. Täällä sanotaan, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisi sosiaali- ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta taas työ- ja elinkeinoministeriölle. Mehän kävimme jo keväällä — vai koska se oli — tästä vuorotteluvapaasta kokonaisen keskustelun. Siinähän vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin: työssäoloa pitää olla 16 vuotta entisen 10:n sijaan, ja sitten vuorottelukorvauksen määrä oli 70 tai 80 prosenttia työttömyyskorvauksesta, johon henkilöllä on oikeus työttömyyden perusteella. Niin kuin sanoin, hyvin tekninen ja kannatettava muutos.

Keskustelu päättyi.