Täysistunnon pöytäkirja 99/2009 vp

PTK 99/2009 vp

99. TIISTAINA 3. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

 

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Täytyy nytkin tulla tälle puolelle, ettei tarvitse hosua puhumisen kanssa.

Tässä on tänä iltana käsitelty liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöjä aika monta kappaletta. Kaikki tavallaan liittyvät kaikkeen, myöskin tämä siihen samaan nippuun. Sitten tänään on vielä käsitelty, aika pitkästi puhuttu siitä salissa, tätä aluehallinnon uudistamista, ja sekin tavallaan liittyy tähän. Sitten kun tämä koko soppa sekoitetaan keskenään ja ajatellaan, että kaikki aloitetaan ensi vuoden alusta uudelleen, niin kyllä minä ihmettelen, että on siellä melkoisia mestareita, jos nämä kaikki saadaan toimimaan niin, ettei mitään ongelmia eikä komplekseja tule.

Tässä nyt sitten kuitenkin puhutaan siitä, että osaltaan on näin, että merenkulkua ja kaikkea muuta ollaan hoitamassa ja sinne avataan kilpailua. Nyt luvattiin sitten osaltaan ministeriön puheissa, että kolmeksi vuodeksi taataan tietty potti muun muassa Varustamoliikelaitokselle — taikka onko se nyt sitten osakeyhtiö, varustamo-osakeyhtiö — jolloinka jäänmurtoa tilataan sitten kolmeksi vuodeksi tietty osuus ja sitten sitä avataan pikkuhiljaa tässä kilpailulle. Mutta nyt kun ilmeisestikin tulee tekemään tuo Liikennevirasto tätä kilpailuttamista ja nyt sitä ei olekaan vielä muodostettu koko virastoa — tällä laillahan sitä ollaan muodostamassa — niin miten se sitten tulee tulevaisuudessa toimimaan ja kuka valitaan pääjohtajaksi, miten alkaa kilpailutus toimia, miten rahoitus kulkee? Mielenkiintoinen kuvio. En yhtään ihmettele, etteikö ministeriössä ole lyöty juntturit siihen, ettei voida tehdä henkilöstön kanssa selkeää sopimusta, että kaikki voivat siirtyä vanhoina työntekijöinä tai muuta, koska nyt näyttää siltä, että henkilöstön asema muun muassa siellä murtoporukassa näyttää entistä epävarmemmalta, jos ei kukaan tilaakaan yhtäkkiä tätä jäänmurtoa. Kaikki kyttää vaan, tuleeko jäitä. Jos ei tulekaan, niin ei tilatakaan ollenkaan, säästetään toisaalta ja sitten osaltaan pistetään porukka pihalle taikka lomautetaan. Kyllä ensi vuonna ja varmaan vielä vuosi, pari siitä eteenpäinkin on mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea tämä koko sekasotku tuo tullessaan. Veikkaisin kuitenkin, että henkilöstön kohdalta asema ei ainakaan tule paranemaan, kyllä se käy entistä epävarmemmaksi, enkä usko, että kukaan voi taata, että kaikille töitä löytyy kyllä ihan lähiaikoina.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Rönnin äskeisessä puheessa, ennustuksissa, oli aika paljon ihan oikeaa. Ei tässä nimenomaan ole pyrkimyskään mihinkään muuhun kuin että möyhennetään niin perusteellisesti tämä koko toimintakenttä, että siitä tavallaan kaikki rönsyt putoaisivat pois ja henkilökunta saataisiin vaihdettua uudestaan sopivan näköisillä ja värisillä ja kokoisilla, ja siinä kaikki. Erikoisen tärkeää on nähdä se, että ympäristöasiat ikään kuin merkityksessä menevät kaikkien alapuolelle ja alisteisiksi ja sillä tavalla mokomasta riesasta päästään, kuten ympäristöpolitiikasta, eroon.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Mielestäni tässä asiassa kuitenkin aitona haasteena on tämä Alku-hanke ja se, miten tämä uusi aluehallintouudistus nivoutuu tähän muutokseen.

Oma huolenaiheeni liittyy lähinnä Tiehallinnon asioihin ja niissä tiepiireissä varsinkin, missä hallintoalueet jälleen kerran muuttuvat, kun olivat juuri saaneet hyvän vauhdin päälle. Ainakin omalta puoleltani katsoin ja valiokunta katsoi, että henkilökunnan asema on näissä neuvotteluissa kyllä turvattu, ja täällä tekstissä se lukeekin kyllä, että "siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä euromääräisen palkkansa". Kyllä se siinä on mainittu, että asema säilyy.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Pakkaselle sen verran, että kyllä tämä Tiehallinnon kohdalla tulee myöskin tietämään sitä monessa kohtaa, että tien käyttäjät varmaan tulevat miettimään, mihinkä otetaan yhteyttä ja miten näitä kokonaiskuvioita tullaan jakamaan. Tässä Alku-hankkeen myötä myöskin tulee käymään niin, että muun muassa tuolta meidän alueeltamme tuleva väki joutuu siirtymään tänne Uudellemaalle, mikä nyt ei varmaan ole mikään aluepoliittisesti oikea suuntaus, että sieltä siirretään tännepäin.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​