Täysistunnon pöytäkirja 99/2009 vp

PTK 99/2009 vp

99. TIISTAINA 3. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2008

  jatkui

Markku  Uusipaavalniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Sali näköjään tyhjenee taas, kun illalla pidetään näitä kohtuullisen isoja ja merkittäviäkin pankkiasioita esillä. Mutta tässä yhteydessä lyhyesti vain totean, että esitän vastalauseen mukaisesti, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

"1. Eduskunta edellyttää Finanssivalvonnan kiireellisesti valmistelevan talousvaliokunnan pyytämän aineiston.

2. Eduskunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, ettei nyt vallitsevaa kansainvälistä talouskriisiä ole pystytty ajoissa ennakoimaan.

3. Eduskunta edellyttää Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja pankkivaltuuston ryhtyvän pikaisesti toimeen kansainvälisen ja kotimaisen talouden ennustamisen kehittämiseksi."

Onhan se hieman käsittämätöntä, ettei ilmiselvää kuplaa maailmalla pystytty toteamaan, ja toivonkin, että täällä salissa jossakin vaiheessa tähän asiaan puututaan. Kyseessä on erittäin vakava asia, jos esimerkiksi talousvaliokunta ei saa pyytämiään tietoja Finanssivalvonnalta.

Keskustelu päättyi.

​​​​