Täysistunnon pöytäkirja 99/2009 vp

PTK 99/2009 vp

99. TIISTAINA 3. MARRASKUUTA 2009 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Ajatus siitä, että tällä hallituksen esityksellä lisätään pienvuokra-asuntotuotantoa, on erittäin miellyttävä: se, että näitä osakeyhtiömuotoisia vuokrapientaloja tuotettaisiin ja lähinnä lähdettäisiin siitä, että niitä tulisi Helsingin seudulle. Erittäin tärkeä asia, mihin valiokunnassa kiinnitettiin huomiota, oli se, että etusijalle asukasvalinnassa pitää edelleen asettaa asunnottomat ja muut kiireellisessä asunnontarpeessa olevat. Mikäli näillä vuokralaisilla on halua, heillä on mahdollisuus sitten, kun ovat kaksi vuotta asuneet vuokralla, lunastaa asunto omaksi. Eli tavallaan se pienentää, helpottaa, kynnystä siirtyä omistusasuntoon.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä pidin kohtuullisen pitkän puheenvuoron tästä asiasta. Nyt tässä kohdin haluan vain tukea tätä, mitä ed. Kuusisto sanoi. Valiokunta lausui nimenomaan tästä asiasta, koska oli sellaista ilmapiiriä, että pitäisi valita tietyllä tavalla asukkaat tämäntyyppisiin asuntoihin ja asunto-osakeyhtiöihin. Tällöin kuulimme kyllä asiantuntijataholta myöskin sen, että on mahdotonta ottaa muuta perustetta kuin tämä sosiaalinen peruste, joka on yleishyödyllisen rakentamisen ikään kuin fundamentti. Sitä ei voi soveltaa toisella tavalla tähän, tätä asukasvalintaa. Tämän vuoksi tämä on kyllä sanottu myös valiokunnan yksimielisessä mietinnössä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ei muuta kuin että hyvä, että myöskin opposition puolella on ymmärretty se hyvä tahto, mikä tällä hallituksen esityksellä on. Kun yleensä kaikki on päin seiniä, niin edes joku on sattunut kohdalleen.

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Ed. Pulliaisen kiitoksiin: Tämä on varmasti sellainen yritys, joka tähtää hyvään, mutta miten paljon se todella tuottaa sitten lisää vuokra-asuntoja, on tietysti toinen kysymys Mutta selvä on, että tahto ollut positiivinen.

Mutta hallituksen asunto-ohjelmaan, johonka tämä kuuluu: Sen vain, miten ajan riento on kiivas, osoittaa se, että varsin monet niistä asioista, mitä asunto-ohjelmassa on, ovat hiukan jälkeenjääneitä ja toisaalta enemmän kuin vähän tehottomia, ja tämä vain puhuu siitä, että pitäisi olla aktiivisempi ja olisi pitänyt olla ehkä vielä aktiivisempi. Tässä haluan edelleenkin kyllä liittyä, niin kuin ed. Kuusistokin, ikään kuin hallituksen toiminnan ymmärtäjiin ja myöskin kiitoksen antajiin siinä mielessä, että asuntoministeri on niitä, voisi sanoa, harvoja ministereitä hallituksessa, jotka ovat kiitoksensa ansainneet, eli sieltä on tullut asiallisia esityksiä. Myöskin ministeriö on puolustanut kaavoituksen merkitystä meille kaikille täällä nyt oleville tärkeissä ilmastokysymyksissä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti tähän kommenttina se, että me olemme menossa nyt parhaillaan sellaiseen elvytys-elvytys-elvytysaikakauteen ja kaikki talousoppineet näyttävät hokevan tätä täsmälleen samaa. Mitä se merkitsee käytännössä? Niitä julkisen vallan hallinnassa olevia keinoja, joilla on yhteiskuntapoliittinen tilaus, on aika vähän loppujen lopuksi, infra on rakennettu Suomessa suurin piirtein, mutta yhtä infraa ei, ja se on vuokra-asunnot, elikkä tätä vuokra-asuntotuotantoa tulee olemaan.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä mieleeni tuli tästä asuntorakentamisesta, että Helsingin seudun kehyskunnat ovat allekirjoittaneet valtion kanssa asuntopoliittisen aiesopimuksen, ja siinä on lähtökohtana, että alueelle rakentuu 11 000—13 000 vuokrataloa. Siihen liittyy myös se, että mikäli kunnat toteuttavat tämän aiesopimuksen vuokra-asuntotuotannon ja omistusasuntotuotannon lisärakentamisesta, niin siinä vaiheessa myös valtio tulee rahoittamaan sitä infraa niihin kuntiin. Nyt on käynyt kumminkin niin, että asuntoministeriöllä ei ole rahaa. Esimerkiksi minun omassa kunnassani on toteutettu asuntopoliittista ohjelmaa — 20 prosenttia vuokra-asuntoja ja 80 prosenttia omistusasuntoja ja 400 asuntoa per vuosi — mutta sitä valtion rahaa ei kyllä näy missään. Sitä on kovisteltu, mutta ei, sitä ei saa yksittäinen kunta, vaan kaikkien alueitten kuntien pitäisi noudattaa tätä samaa sopimusta, ja tiedetään, että kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia ihan maapoliittisista syistä saada niin paljon tonttimaata asuntorakentamiseen.

Toivotaan, että tämä on juuri niin hyvä esitys kuin tässä tällä hetkellä on, ettei siihen tule sitä pientä muttaa, että asukasvalinta on kumminkin niin, että katsotaan semmoiset henkilöt, joilla on todennäköisesti mahdollisuus kahden vuoden jälkeen lunastaa asunto omakseen.

Keskustelu päättyi.

​​​​