Täysistunnon pöytäkirja 99/2012 vp

PTK 99/2012 vp

99. TORSTAINA 18. LOKAKUUTA 2012 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Koulujen työrauha

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Syksyn aikana on käyty paljon tärkeää keskustelua koulujen turvallisuudesta. Uutisia koulujen työrauhaongelmista on tullut paljon, ja viime päivinä esillä on ollut valitettava tapaus Keravalla, jossa koulussa on ollut mukana teräase. Jokaisen koulun pitää olla jokaiselle oppilaalle hyvä koulu ja erityisesti turvallinen koulu. Kysynkin opetusministeri Jukka Gustafssonilta: miten hallitus aikoo turvata työrauhan kouluissa?

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! On todella tärkeää, että me rakennamme turvallista, laadukasta ja hyvää peruskoulua lapsillemme, ja siihen ei kerta kaikkiaan sovi se, että sinne tuodaan puukkoja ja että niitä jotenkin vielä sitten otettaisiin esille. Puukot eivät kuulu kouluun, ne pitää saada sieltä pois.

Olen viime keväänä jo pyytänyt Opetushallitukselta asiantuntijaselvitystä, millä eri keinoin voimme parantaa koulujen työrauhaa ja myöskin saada opettajille parempia työkaluja puuttua niin työrauhakysymykseen, kurinpito-ongelmiin kuin myöskin osana esimerkiksi tällaisten vaarallisten esineitten tuontiin kouluun. Yksi asia, jota nyt myöskin oman ministeriöni virkamiehet selvittävät, on se tärkeä yksityiskohta, voimmeko antaa opettajille mahdollisuuden esimerkiksi mennä lapsen tai nuoren koululaukulle jossain vakavassa tilanteessa tai tarkistaa se jo etukäteen, jos on jotain epäiltävää. (Puhemies koputtaa) Olen käsitellyt tätä asiaa sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja saanut kannustusta tehdä näihin kysymyksiin liittyviä perusopetuslain parannuksia, ja mahdollisuuksieni mukaan tuon ne (Puhemies koputtaa) jo tämän syksyn aikana eduskuntaan.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Helsingin Sanomat nosti sunnuntaina voimakkaasti esiin myös lapset, joilla on vakavia sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia. Valitettavasti näistä ongelmista aiheutuu myös työrauhaongelmia koulussa. Miten tämä asia otetaan huomioon koulurauhan edistämisessä, ja miten voidaan huomioida, että kasvavat lapset saavat kurin ohella myös tarvitsemansa tuen? Arvoisa ministeri, miten siis varmistetaan, että myös ongel- mien taustalla oleviin syihin puututaan?

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! Tämäkin on erittäin vakava ja tärkeä asia. Se oli hyvin ansiokas, joskin dramaattinen, kirjoitus Helsingin Sanomissa koskien lapsia, joilla on kohtuullisen vakavia ongelmia koulunkäynnin suhteen. Tämä ongelma on sen tyylinen, että sitä ei yksin koulun keinoin ja toimin ratkaista, vaan se vaatii tietoista, hyvää yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Kun lapsilla on todella vakavia ongelmia, pitää voida tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Tätä ongelmaa siis ei yksin kouluissa ratkaista, ja sen takia on erittäin tärkeää — ja nythän käydään kunnallisvaaleja ja valitaan uudet valtuustot — että myöskin resursoidaan ja kiinnitetään huomiota riittävästi siihen, että kouluilla on käytettävissä riittävästi koulukuraattoreja, terveydenhoitajia, lääkäreitä, (Puhemies koputtaa) psykiatreja eli tätä moniammatillista henkilökuntaa.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen täysin samaa mieltä siitä, että nämä ennalta estävät, pehmeät keinot ovat ne tärkeimmät, näin pitääkin olla, mutta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n tekemän kyselyn mukaan tällä hetkellä 71 prosenttia opettajista pitää koulujen työrauhaa selvästi heikentyneenä. Työturvallisuuslaki kuitenkin vaatii takaamaan opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle muun muassa turvallisen työympäristön ilman väkivalta- ja uhkatilanteita. Sellaisia tilanteita on tietojeni mukaan koulussa kuitenkin paljon enemmän kuin mitä virallisissa tilastoissa ilmoitetaan, eli ne ovat siis piilossa. Tämä vaikeuttaa paljon ongelman tunnistamista ja myös sen ratkaisemista. Kysynkin: mihin toimenpiteisiin opetusministeri ryhtyy, että väkivalta- ja uhkatilanteet raportoidaan työnantajalle lain vaatimalla tavalla ja että työnantaja ryhtyy riittäviin toimenpiteisiin työturvallisuuden takaamiseksi?

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! Tiedän tämän opettajien ammattijärjestön tekemän tutkimuksen ja sen kyselyn, jota koskevan tiedon olen saanut jo viime kevättalvena. Se oli se yksi kimmoke ja syy, minkä takia vastuullisena opetusministerinä halusin käynnistää nämä asiantuntijatoimenpiteet Opetushallituksessa ja omassa ministeriössäni jo hyvin varhain. Ja kuten sanoin, meillä on valmisteilla perusopetuslain muutokset, ja tässä yhteydessä ilman muuta täytyy kiinnittää huomiota myöskin tähän ongelmaan, jonka nostitte esille, niin että opettajilla, koulun rehtorilla, koulun henkilöstöllä on velvollisuus ja oikeus puuttua tilanteisiin ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaaliviranomaisille, tarvittaessa vaikkapa poliiseille, raportoimiseksi.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ministeri kertoi tuossa selvittävänsä asiaa sen suhteen, onko opettajilla oikeuksia puuttua oppilaiden kouluun tuomiin esineisiin. Minusta on päivänselvää, että jos tällaista havaitaan, niin opettajalla tulee olla heti oikeus poistaa tällaiset vieraat esineet, vahingoittavat esineet, oppilaalta välittömästi. Nyt kysyn, kun jäi vähän epäselväksi, mitä mieltä ministeri itse on tästä asiasta. Aiotteko tuoda tällaisen esityksen tänne eduskuntaan? Se vaatii tietysti ensisijaisesti sen, että ministerillä on joku kanta tähän asiaan.

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! Eikö se kanta nyt jo tullut selville? Valmistelen siihen lakiesitystä, ja sitä asiaa asiantuntijat selvittävät. Minun oma tahtotilani on se, että opettajalla tulee olla mahdollisuus puuttua tilanteeseen, jos opetustilanteessa luokkahuoneessa hän arvioi, että esimerkiksi oppilaan koululaukussa on vaarallisia esineitä. Opettajalla tulee olla mahdollisuus puuttua siihen tilanteeseen joko yksin siinä tai menemällä oppilaan kanssa rehtorin työhuoneeseen, jolloin katsotaan sitten se tilanne yhdessä. Korostaisin kuitenkin sitä, että normaalitilanteessa, jos opettajalla on luonnikas ja hyvä suhde oppilaaseen ja jos opettaja sanoo, että katsotaan, mitä siellä koululaukussa on, oppilas antaa sieltä kyllä tarvittaessa opettajalle sitten sen esineen tai tavaran, joka siellä on.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja viimeinen kysymys tähän aiheeseen.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime aikoina kansalaiskeskustelussa on paljon perätty yhteisöllisyyden ja yhteisökasvatuksen perään. Kun muistelemme omia lapsuus- ja nuoruusaikoja, niin voimme sanoa, että tämän päivän lapset ja nuoret ovat menettäneet paljon sellaista, mitä meillä oli. Monet asiat, monimutkaisetkin asiat, ovat lopulta yksinkertaisia. Tuon esimerkin siitä, mitä ei enää ole. Oli koulujen talonmiehet, jotka olivat yhteisön jäseniä, eräänlaisia yhteisökasvattajia, lapsille ja nuorille turvallisia aikuisia, aikuisen malleja, joihin sai tukeutua. Onko opetusministeriössä pohdittu tätä vaihtoehtoa, että kouluissa kannustettaisiin palkkaamaan uudelleen talonmiehiä, turvallisia aikuisia, jotka ovat yhteisössä luotettavia aikuisia, turvallisen aikuisen esimerkkejä?

Opetusministeri Jukka Gustafsson

Arvoisa puhemies! En näe mitään estettä nykylainsäädännön ja nykykäytännön mukaan sille, että jos hyväksi nähdään, niin koulujen yhteydessä on talonmies, talonmies-vahtimestari. Monasti he voivat olla myöskin hyvin monikäyttöisiä, osaavia ihmisiä. Ja olen kysyjän kanssa ihan samaa mieltä sitä, että kouluissa tarvitaan aikuisia, ja tässä mielessä kannustan kuntia mahdollisuuksien mukaan toimimaan tällä tavalla.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​