EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 1/2006 vp

EK 1/2006 vp - M 2/2004 vp

Oikeuskanslerin virkatoimen lainvastaisuus

Asia

Perustuslakivaliokuntaan on vuoden 2004 valtiopäivillä, 21 päivänä joulukuuta 2004, saapunut perustuslain 115 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 117 §:n nojalla tehty ed. Hannu Hoskosen ja viidentoista muun edustajan 17 päivänä joulukuuta 2004 allekirjoittama muistutuskirjelmä, joka sisältää muistutuksen valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikulan virkatoimen lainvastaisuudesta (M 2/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 9/2005 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

päättänyt, ettei se nosta syytettä oikeuskansleri Paavo Nikulaa vastaan.

_______________

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2006