EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 1/2014 vp

EK 1/2014 vp - K 5/2013 vp K 15/2013 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuoden 2013 valtiopäivillä antanut eduskunnalle kertomuksensa puoluerahoituksen valvonnasta 2012 (K 5/2013 vp) ja vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa (K 15/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 9/2013 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin ja selvittää vaali- ja puoluerahoitusta koskevat uudistamistarpeet.

_______________

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2014

​​​​