EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 11/2004 vp

EK 11/2004 vp - K 10/2003 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2002

Asia

Eduskunnan oikeusasiamies on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2002 (K 10/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 2/2004 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt mietinnön ja päättänyt lähettää sen sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

_______________

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2004

​​​​