EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 11/2009 vp

EK 11/2009 vp - K 11/2009 vp K 12/2009 vp

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Asia

Eduskunnalle on annettu seuraavat kertomukset: Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 (K 11/2009 vp) ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 12/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 1/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt kertomusten johdosta tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton:

1. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan valtion tilinpäätöskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä.

2. Eduskunta edellyttää hallituksen ottavan asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus parantaa eduskunnan tiedonsaantia talousarvion ulkopuolisista rahastoista vuoden 2009 tilinpäätöskertomuksesta alkaen.

4. Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönoton laissa asetetun aikataulun mukaisesti 1.4.2011 mennessä.

5. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi nykyistä paremmin tuottavuusohjelman kokonaishyödyt ja selvittää ohjelman vaikutukset valtion henkilöstön työoloihin ja työssä jaksamiseen.

6. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1—5 edellytettyjen toimenpiteiden toteutumisesta seuraavassa tilinpäätöskertomuksessa.

_______________

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2009