EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 16/2008 vp

EK 16/2008 vp - K 7/2008 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Eduskunnan kirjaston hallitukselle

Asia

Eduskunnan kirjasto on antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2007 (K 7/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 5/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt valiokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2008