EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 17/2010 vp

EK 17/2010 vp - K 12/2010 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksensa vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä (K 12/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 6/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2010