EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 18/2004 vp

EK 18/2004 vp - VNS 2/2004 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Asia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (VNS 2/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 12/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteossa linjattuja tavoitteita.

2.

Eduskunta edellyttää, että valtionneuvoston kanslian johdolla laadittavaan seuraavaan selontekoon sisällytetään kokonaisvaltainen analyysi kansainvälisestä ihmisoikeustilanteesta ja Suomen toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta ja että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa arvioidaan kattavasti.

3.

Eduskunta edellyttää, että myös seuraavan selonteon painopiste on kansainvälisissä kysymyksissä.

Eduskunta on

hyväksynyt selonteon johdosta ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon ja saattaa mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

_______________

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004

​​​​