EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 18/2014 vp

EK 18/2014 vp - M 1/2014 vp

Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Asia

Eduskunnalle on 25 päivänä maaliskuuta 2014 jätetty kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta (KAA 1/2014 vp — aloitteen edustaja, vireillepanija Kaija Savolainen).

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2014 lähettänyt aloitteen ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 5/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen.

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2014

​​​​