EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 19/2010 vp

EK 19/2010 vp - HE 62/2010 vp HE 70/2010 vp

Tarkistettu 

Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä

KÄSITTELYTIEDOT

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 62/2010 vp) ja esityksen vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä (HE 70/2010 vp).

Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietintönsä (VaVM 23/2010 vp).

Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvion 24 päivänä kesäkuuta 2010 ja päättänyt, että kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen.

Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvion:

TULOARVIOT

Osasto 11
euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 712 950 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 712 000 000
02. Yhteisövero, lisäystä 712 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 950 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 950 000
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 20 377 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 300 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 300 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 10 000 000
10. Tuomioistuintulot, lisäystä 10 000 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 691 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 691 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 10 100 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 10 100 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 786 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 3 775 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 11 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala -4 500 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -4 500 000
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 110 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 110 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 110 000 000
Osasto 15
15. LAINAT -514 704 000
02. Ylijäämän käyttö 1 355 000 000
01. Ylijäämän käyttö, lisäystä 1 355 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -1 869 704 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -1 869 704 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä: 328 623 000

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 22
euroa
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 100 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 100 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha), lisäystä 100 000
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 228 000
01. Hallinto 127 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 127 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 101 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 101 000
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 803 000
01. Ulkoasiainhallinto 502 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 502 000
10. Kriisinhallinta 1 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) -
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä 1 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 300 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 790 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 758 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 125 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 158 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 1 460 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 8 978 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 89 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 108 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 740 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 228 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 313 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 5 500 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 597 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 597 000
30. Syyttäjät 394 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 394 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 1 063 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 063 000
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 42 073 000
01. Hallinto 460 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 348 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 112 000
10. Poliisitoimi 4 329 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 329 000
20. Rajavartiolaitos 3 104 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 104 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 370 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 318 000
40. Maahanmuutto 33 810 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 672 000
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha), lisäystä 129 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) -
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 31 009 000
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -113 156 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 76 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 76 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -113 096 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 238 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -121 334 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -136 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -136 000
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 356 993 000
01. Hallinto 325 969 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 969 000
81. Laina Latvian valtiolle (arviomääräraha) 324 000 000
10. Verotus ja tullitoimi 1 435 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 487 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 948 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) -
20. Palvelut valtioyhteisölle 218 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 192 000
02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
88. Senaatti-kiinteistöt -
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 278 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 241 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 28 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 2 177 000
01. Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 900 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 277 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -2 561 000
01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -61 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 500 000
80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen -13 996 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 7 804 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -21 800 000
90. Kuntien tukeminen 42 473 000
20. Valtio ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) -
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 42 473 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 1 000 000
87. Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 35 726 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 1 277 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 152 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 535 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 48 000
40. Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha) 512 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
10. Yleissivistävä koulutus 322 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 322 000
20. Ammatillinen koulutus 7 729 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 7 700 000
30. Aikuiskoulutus 12 000
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 000
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) -
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 25 130 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 87 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 76 000
03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) -
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 576 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 251 000
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 107 000
70. Opintotuki 4 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000
80. Taide ja kulttuuri 1 252 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 56 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 297 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 105 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 721 000
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 108 000
01. Hallinto -631 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 122 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 58 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 64 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
22. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) -
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä -880 000
20. Maatalous 742 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 742 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) -
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) -
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) -
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 1 103 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 223 000
41. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 880 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 2 077 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 77 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
60. Metsätalous 474 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 264 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 210 000
63. Metsähallitus 21 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 21 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 322 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 299 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 23 000
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 38 791 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 4 898 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 77 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 821 000
10. Liikenneverkko 33 697 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 279 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 609 000
34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 2 804 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 10 205 000
78. Eräät väylähankkeet (arviomääräraha), lisäystä 13 800 000
20. Liikenteen turvallisuus ja valvonta 59 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 59 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut -10 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -10 000
50. Tutkimus 147 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 147 000
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 25 923 000
01. Hallinto 3 692 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 521 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 136 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä -965 000
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen -3 607 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 175 000
02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 264 000
03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 48 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 273 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 119 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), vähennystä -4 500 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 23 753 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 253 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 3 170 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), lisäystä 4 330 000
88. Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 81 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 34 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 1 455 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 455 000
60. Energiapolitiikka 549 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 549 000
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 327 000
01. Hallinto 4 214 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 333 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 371 000
27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) 3 500 000
02. Valvonta 1 668 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 69 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 587 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 348 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 348 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 7 936 000
26. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 1 236 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arviomääräraha), lisäystä 6 700 000
20. Työttömyysturva 3 000 000
51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha), lisäystä 24 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä -21 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 161 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 161 000
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 917 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 293 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 142 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 151 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 6 590 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) -
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 290 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) 2 300 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 34 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 34 000
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -100 000 000
01. Valtionvelan korko -100 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -100 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä: 328 623 000

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Brutto- ja nettobudjetointi

Toimintamenomomentin vakiosisällön kuvauksessa mainitut virastolle työnantajana maksetut tulot, vakuutus- ja vahingonkorvaukset, työpaikkaruokaloiden käytöstä saadut korvaukset, viraston toimitilojen satunnaisesta luovuttamisesta ulkopuolisille yksittäisiä tilaisuuksia varten saadut tulot sekä virastolle maksetut korvaukset korkeakouluharjoittelijoista ja siviilipalvelusvelvollisista voidaan viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvinä tuloina nettobudjetoida vähentämällä ne asianomaiselta toimintamenomomentilta, vaikka sille ei olisi momentin perusteluissa merkitty myönnetyn nettomäärärahaa. Toimintamenomäärärahan kanssa saa lisäksi nettouttaa myyntituotot sellaisesta irtaimesta käyttöomaisuudesta, jonka hankinta rahoitetaan toimintamenomäärärahasta. Kiinteän omaisuuden, finanssisijoitusten (esim. osakkeet ym. arvopaperit) ja erillismomenteilta rahoitettavan irtaimen käyttöomaisuuden myyntituottoja ei saa kuitenkaan nettouttaa toimintamenomäärärahan kanssa.

Jos viraston tai laitoksen toimintamenomomentille on momentin perusteluissa merkitty myönnetyn nettomäärärahaa, tai jos viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvien tulojen ja siitä aiheutuvien menojen erotus on otettu nettomääräisenä tuloarviona tulomomentille, kuuluvat nettobudjetoinnin piiriin kaikki viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat, toimintamenomomentin vakiosisällön kuvauksen ja momentin perusteluiden päätösosan mukaiset menot. Nettobudjetoitavia tuloja ja menoja ovat tällöin muun muassa:

1) valtion maksuperustelain (150/1992) tai vastaavien erityislakien mukaista maksullista toimintaa harjoittavan viraston toiminnasta tai toiminnan osasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

2) viraston tai laitoksen vastuulla toteutettavasta tutkimus- tms. yhteishankkeesta tai yhteisestä toiminnasta tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta tai toiminnasta aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toimintaan liittyvät EU:lta saatavat tulot ja näihin tuloihin liittyvät menot;

4) viraston tai laitoksen lahjoituksena ja testamentilla saamat varat sekä sponsoreilta saatavat tulot silloin, kun virastolla tai laitoksella on oikeus ottaa ne vastaan eikä kysymys ole viraston tai laitoksen tavanomaiseen toimintaan ja talouteen nähden epätavallisen suurista määristä; ja

5) valtion sisäiset palvelumaksut (esimerkiksi maksut palvelukeskuksille).

Jos viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvistä tuloista vain osa on budjetoitu toimintamenomomentille, jolle on momentin perusteluiden päätösosassa merkitty myönnetyn nettomäärärahaa, on asianomaisen momentin perusteluiden päätösosassa lisäksi yksilöity, mitkä tulot momentille on nettoutettu tai mitä tuloja ei ole momentille nettoutettu. Vastaavasti, jos nettobudjetoitu tulomomentti sisältää vain osan viraston tai laitoksen toiminnasta aiheutuvista menoista, on asianomaisen tulomomentin perusteluiden päätösosassa yksilöity, mitkä menot momentille on nettoutettu taikka mitä menoja ei sille ole nettoutettu.

Menomomentteja koskevat yleiset määräykset

Momentilla yksilöityyn käyttötarkoitukseen ei saa käyttää muuta käyttötarkoitukseltaan yleisempää määrärahaa (esim. toimintamenomomentin määrärahaa), vaikka kyseisen yleisemmän määrärahan perusteluissa mainittua yksilöityä käyttötarkoitusta ei olisi suljettu pois. Tästä voidaan poiketa, jos momentin perusteluissa on asiaa koskeva maininta.

Määrärahat henkilöstön palkkaamiseen on budjetoitu pääsääntöisesti toiminta- ja palkkausmenomomenteille (01-14). Muun momentin määrärahaa saadaan käyttää henkilöstön palkkaamiseen virastoihin ja laitoksiin vain, jos palkkauksesta ja momentin määrärahalla palkattavien henkilöiden enimmäismäärästä ilmaistuna henkilötyövuosina on maininta momentin perustelujen päätösosassa. Milloin määrärahaa saa käyttää palkkoihin tai palkkioihin, sitä käytetään myös näihin liittyviin sosiaaliturva- ja eläkemaksuihin ja muihin henkilösivumenoihin.

Vakiosisältöiset menomomentit

Toimintamenomomenteille ja momenteille 29, 70, 74-75, 76 ja 77-79 on määritelty sellaisia vakiosisältöisiä käyttötarkoituksia, joihin ao. momenteille budjetoituja määrärahoja saa käyttää ilman, että siitä on maininta ao. momentin perusteluissa. Toimintamenomomentin vakiosisältöä sovelletaan myös silloin, kun toimintamenot on nettobudjetoinnin johdosta budjetoitu osittain tai kokonaan tulopuolelle osaksi nettotuloarviota.

Määrärahoja käytettäessä momenttien perustelut ovat vakiosisältömääritykseen nähden ensisijaisessa asemassa. Siten momentin perusteluissa voidaan poiketa vakiosisällöstä joko sulkemalla osa vakiokäyttötarkoituksista pois tai täydentämällä niitä muilla käyttötarkoituksilla. Vakiosisältöisten käyttötarkoitusten täydentäminen ilmaistaan "myös"-sanalla.

Toimintamenomäärärahat

Toimintamenomomentille nettobudjetoidaan virastolle työnantajana maksetut, mutta työntekijälle myönnetyt sairausvakuutuksen mukaiset sairaus- ja äitiyspäivärahat, työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusraha silloin, kun virasto maksaa työntekijälle palkan sairaus- ja äitiysloman ajalta tahi työkyvyttömyyseläkeajalta tai kuntoutusrahakaudelta sekä saadut korvaukset työterveydenhuollon kustannuksiin. Lisäksi toimintamenomomentille nettobudjetoidaan viraston saamat kohdassa "Brutto- ja nettobudjetointi" tarkoitetut irtaimen käyttöomaisuuden myyntituotot, korvaukset työpaikkaruokaloiden käytöstä ja viraston saamat vakuutus- ja vahingonkorvaukset, viraston saamat tulot sen toimitilojen satunnaisesta luovuttamisesta ulkopuolisille yksittäisiä tilaisuuksia varten sekä virastolle maksetut korvaukset korkeakouluharjoittelijoista ja siviilipalvelusvelvollisista.

Menojen laadun mukaiset momentit

Lainat ja muut finanssisijoitukset (80-89)

87-89. Muut finanssisijoitukset

Momenteille on merkitty osakkeiden ja muiden arvopapereiden ostomenot sekä oman pääoman ehtoiset sijoitukset osakeyhtiöihin ym. finanssisijoitukset.

TULOARVIOT

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

02. Yhteisövero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 712 000 000 euroa.

19. Muut veronluonteiset tulot

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 950 000 euroa.

Osasto 12

SEKALAISET TULOT

24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 300 000 euroa.

25. Oikeusministeriön hallinnonala

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.

27. Puolustusministeriön hallinnonala

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 691 000 euroa.

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 100 000 euroa.

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 3 775 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 000 euroa.

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentilta vähennetään 4 500 000 euroa.

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET

04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 110 000 000 euroa.

Osasto 15

LAINAT

02. Ylijäämän käyttö

01. Ylijäämän käyttö

Momentille merkitään 1 355 000 000 euroa.

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään vähennystä 1 869 704 000 euroa.

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTI

02 Tasavallan presidentin kanslia

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Pääluokka 23

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

01 Hallinto

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 127 000 euroa.

30 Oikeuskanslerinvirasto

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 101 000 euroa.

Pääluokka 24

ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Ulkoasiainhallinto

01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 502 000 euroa.

10 Kriisinhallinta

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen käyttö- suunnitelma I lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot 8 280 000 +920 000 - 9 200 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 224 000 - +30 000 254 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 17 048 000 - - 17 048 000
05. Yhteiset menot 4 100 000 - - 4 100 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 560 000 - - 560 000
07. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan 224 000 - - 224 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 187 000 +5 200 000 - 18 387 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 7 877 000 -7 110 000 -290 000 477 000
10. Atalanta-operaation menot 255 000 - +260 000 515 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot - +690 000 - 690 000
13. Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot 8 019 000 - - 8 019 000
Yhteensä 59 774 000 -300 000 - 59 474 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen käyttösuunnitelma III lisätalousarvio, lisäys Muutettu käyttösuunnitelma
01. Siviilikriisinhallinta 17 745 000 +1 000 17 746 000
02. Vaalitarkkailijat 200 000 - 200 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000 - 400 000
Yhteensä 18 345 000 +1 000 18 346 000
30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston ADAn (Austrian Development Agency) yhteistoimintahankkeen menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen käyttösuunnitelma III lisätalousarvio, lisäys Muutettu käyttösuunnitelma
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 205 383 000 - 205 383 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyöSisältää 1 630 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehitysyhteistyöosaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja, 1 000 000 euroa ministeriön ja Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) yhteistoimintahankkeen menoja ja 300 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja. 264 383 000 +300 000 264 683 000
3. Euroopan kehitysrahasto 49 605 000 - 49 605 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 43 000 000 - 43 000 000
5. Humanitaarinen apu 69 688 000 - 69 688 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 4 745 000 - 4 745 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 000 000 - 2 000 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 83 700 000 - 83 700 000
9. Korkotuki 15 000 000 - 15 000 000
Yhteensä 737 504 000 +300 000 737 804 000

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2010 aikana saa hyväksyä enintään 120 000 000 euron arvosta Finnveran takaamia korkotukiluottoja, joille voidaan myöntää enintään 70 900 000 euroa korkotukea.

Lisäksi momentin myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumista muutetaan seuraavasti:

Muutokset myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumiseen (euroa)
Alkuperäinen jakauma III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu jakauma
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 679 600 000 -33 900 000 645 700 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 262 877 000 - 262 877 000
3. Euroopan kehitysrahasto - - -
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 23 260 000 - 23 260 000
5. Humanitaarinen apu - - -
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 7 050 000 - 7 050 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus - - -
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 100 450 000 -5 000 000 95 450 000
9. Korkotuki 32 000 000 +38 900 000 70 900 000
Yhteensä 1 105 237 000 - 1 105 237 000

Pääluokka 25

OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Ministeriö ja hallinto

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 158 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että oikeusrekisterikeskuksen ja onnettomuustutkintakeskuksen päälliköiden virat voidaan muuttaa valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa (593/2005) tarkoitetuista valtion talousarviossa eritellyistä viroista valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:ssä säädettäviksi viroiksi.

04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 460 000 euroa.

10 Tuomioistuimet ja oikeusapu

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 89 000 euroa.

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 108 000 euroa.

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 740 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että käräjäoikeuksiin voidaan 1.7.2010 lukien perustaa kaksi käräjätuomarin virkaa (1 T13 ja 1 T11) edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi laamannin virkaa (2 T15).

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa.

Momentin perustelujen toinen kappale muutetaan seuraavaksi:

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 313 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että kolmas kappale poistetaan.

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

20 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 597 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon myös EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

30 Syyttäjät

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 394 000 euroa.

40 Rangaistusten täytäntöönpano

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 063 000 euroa.

Pääluokka 26

SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto

01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 348 000 euroa.

03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 112 000 euroa.

10 Poliisitoimi

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 329 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien siirtomenojen maksamiseen.

20 Rajavartiolaitos

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 104 000 euroa.

30 Pelastustoimi ja hätäkeskukset

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa.

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 318 000 euroa.

40 Maahanmuutto

01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 672 000 euroa.

20. Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 129 000 euroa.

30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös pakolaisten kuntaan muuttamisen odotusajalta kertyvien vuokrien maksamiseen, alaikäisten oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden majoittamisesta perheryhmäkoteihin syntyneiden kustannusten korvaamiseen sekä käräjäoikeuden heille osoittaman edustajan palkkioiden maksamiseen.

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 31 009 000 euroa.

Pääluokka 27

PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

10 Sotilaallinen maanpuolustus

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 238 000 euroa.

Valtuudet

NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 5 950 000 eurolla 11 300 000 euroon. Lisäksi NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2014 saakka, ja menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 3 550 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 5 350 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 7 100 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 9 100 000 euroa ja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 11 300 000 euroa.

Ilmavoimien valmiustukikohtien ja viestihuoltojoukkojen varustamisen tilausvaltuuden (IVVV 1) enimmäismäärää vähennetään 362 000 eurolla 19 315 000 euroon. Lisäksi IVVV 1 -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 15 267 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 19 315 000 euroa.

Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden (vuoden 2010 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 649 000 eurolla 70 443 000 euroon. Lisäksi toimintamenojen tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 5 030 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 49 614 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 70 443 000 euroa.

Peruslentokoulutuksen ja Vinka-kaluston teknisen tuen hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 2 112 000 eurolla 34 512 000 euroon. Lisäksi Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 1 100 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 5 681 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 10 262 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 14 843 000 euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 19 424 000 euroa, vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 24 005 000 euroa, vuoden 2016 loppuun mennessä enintään 28 586 000 euroa, vuoden 2017 loppuun mennessä enintään 32 088 000 euroa ja vuoden 2018 loppuun mennessä enintään 34 512 000 euroa.

Vuonna 2010 saa tehdä sopimuksia IVVV 1 -tilausvaltuuden, KEHO 2009 -tilausvaltuuden ja vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä.

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 121 334 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 342 647 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, enintään 143 941 000 euroa vuonna 2010 myönnettävien tilausvaltuuksien menojen maksamiseen, enintään 26 201 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä enintään 63 936 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuudet

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2010 aikana saa tehdä sopimuksia Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)- ja Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) -tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta tilausvaltuuksien menojen vuotuista jakaumaa.

Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2013 saakka. Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 601 444 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 559 444 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 569 444 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 596 444 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 601 444 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 600 832 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 477 032 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 585 632 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 600 832 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2012 saakka. Samalla PVKEH 2007 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 534 084 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 436 734 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 520 650 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 534 084 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2012 saakka. Samalla PKILPU 2008 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä 110 000 000 euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 55 000 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 90 000 000 euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 110 000 000 euroa.

Strateginen ilmakuljetuskyky (SAC) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 120 000 eurolla 20 320 000 euroon. Samalla SAC-tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 18 400 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 20 320 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 6 313 000 eurolla 1 237 191 000 euroon. Samalla PVKEH 2009 -tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoitumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 388 205 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 565 716 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 795 815 000 euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 1 016 855 000 euroa, vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 1 193 351 000 euroa ja vuoden 2015 loppuun mennessä enintään 1 237 191 000 euroa.

Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 5 530 000 eurolla 69 890 000 euroon. Samalla TTK-PROTO 2010 -tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 18 820 000 euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 45 370 000 euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään 68 490 000 euroa ja vuoden 2013 loppuun mennessä enintään 69 890 000 euroa.

30 Sotilaallinen kriisinhallinta

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 136 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutos käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 11 953 000 - - 11 953 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 154 000 - - 154 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 108 000 - - 3 108 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 10 676 000 +5 500 000 - 16 176 000
05. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan 30 000 - - 30 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 35 000 - - 35 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 913 000 - - 4 913 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 6 000 000 - - 6 000 000
09. EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 7 458 000 - - 7 458 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot - +300 000 - 300 000
12. Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot 8 800 000 - -136 000 8 664 000
13. Atalanta-operaation menot 30 000 - - 30 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 316 000 - - 316 000
Yhteensä 53 473 000 +5 800 000 -136 000 59 137 000

Pääluokka 28

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 969 000 euroa.

81. Laina Latvian valtiolle (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 324 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää enintään 324 000 000 euron suuruisen lainan antamiseen Latvian valtiolle. Lainasta perittävä korko on vähintään Suomen valtion laina-ajaltaan vastaavasta lainanotosta maksaman koron määräinen. Laina voidaan myöntää ilman vakuutta. Tarkemmista lainaehdoista päättää valtiovarainministeriö.

10 Verotus ja tullitoimi

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 487 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että toisesta kappaleesta poistetaan lause "Määrärahasta on varattu 10 000 000 euroa strategisten IT-hankkeiden toteuttamiseksi."

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 948 000 euroa.

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valmisteverotuslain (182/2010) 83 §:n perusteella maksettaviin palautuksiin tuotteista, jotka on verotettu Suomessa, mutta jotka käytetään verottomaan tarkoitukseen tai joita ei kuluteta Suomessa.

20 Palvelut valtioyhteisölle

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 192 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa maksaa ennakkomaksuja työeläkevakuuttamisessa tarvittavien tietojärjestelmien hankintaan.

02. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

88. Senaatti-kiinteistöt

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa 2017 sijaitsevat tontit nro 1 ja 2 (kiinteistötunnukset 91-2-17-1 ja 91-2-17-2) 23,5 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

30 Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 241 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 28 000 euroa.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 9 000 euroa.

40 Valtion alue- ja paikallishallinto

01. Valtion aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 277 000 euroa.

70 Valtionhallinnon kehittäminen

01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että kohdan 2) valtuutta talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen, hankintaan ja ylläpitoon korotetaan 3 500 000 eurosta 4 400 000 euroon.

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

80 Ahvenanmaan maakunnan tukeminen

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 804 000 euroa.

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 21 800 000 euroa.

90 Kuntien tukeminen

20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksien ja tukipalvelujen suunnittelua ja toteutusta varten.

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 42 473 000 euroa.

92 EU ja kansainväliset järjestöt

87. Euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden merkitsemiseen, yhtiön toiminnan aloittamista varten tarvittavan etukäteisrahoituksen maksamiseen sekä järjestelyn toteutukseen liittyvien muiden menojen maksamiseen.

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 152 000 euroa.

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 535 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös

4) 290 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.

40. Korvaus lisäeläketurvan järjestämisestä (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 512 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yhtiöittämiseen liittyvästä lisäeläketurvasta aiheutuvan korvauksen maksamiseen Certia Oy:lle ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:lle.

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen käyttösuunnitelma III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttö- suunnitelma
1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 080 000 - 2 080 000
2. Avustus Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 267 000 - 267 000
- mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000 - 152 000
3. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 200 000 +30 000 230 000
Yhteensä 2 547 000 +30 000 2 577 000
10 Yleissivistävä koulutus

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 322 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Haukkarannan koulu saa tehdä väliaikaisten tilojen vuokraamisesta koulun käyttöön koskevan vuokrasopimuksen siten, että siitä aiheutuva kustannusten lisäys vuositasolla on enintään 80 000 euroa vuosille 2011-2015.

20 Ammatillinen koulutus

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään seuraavasti:

Valtuudet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilojen vuokria koskevia sopimuksia voidaan tehdä siten, että niistä aiheutuvat vuokrakustannusten lisäykset vuositasolla ovat enintään 30 000 euroa vuodesta 2011 alkaen ja enintään 170 000 euroa vuodesta 2012 alkaen.

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen tilojen vuokria koskevia sopimuksia voidaan tehdä siten, että vuokrakustannusten lisäys vuositasolla on enintään 110 000 euroa vuodesta 2012 alkaen.

30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 700 000 euroa.

30 Aikuiskoulutus

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 7 673 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisohjelman tukemiseen sekä laatupalkintoihin.

40 Korkeakouluopetus ja tutkimus

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 87 000 euroa.

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 76 000 euroa.

03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 27 000 euroa.

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa tehdä vuodesta 2010 alkaen uuden supertietokoneen ja datakeskuksen hankkimiseksi sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2012 enintään 5 000 000 euroa, vuonna 2013 enintään 10 000 000 euroa ja vuonna 2014 enintään 10 000 000 euroa.

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 24 576 000 euroa.

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 251 000 euroa.

52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 107 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen.

70 Opintotuki

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.

80 Taide ja kulttuuri

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 297 000 euroa.

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 105 000 euroa.

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.

08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 721 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)
Alkuperäinen käyttö- suunnitelma III lisätalous- arvio, lisäys Muutettu käyttö- suunnitelma
1. Museovirasto 2 220 000 +721 000 2 941 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 2 280 000 - 2 280 000
Yhteensä 4 500 000 +721 000 5 221 000

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 122 000 euroa.

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 58 000 euroa.

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 64 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa maksaa maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettuja korvauksia Ahvenanmaan maakunnalle.

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.

22. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentin määräraha muutetaan nettomäärärahaksi.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 880 000 euroa.

20 Maatalous

01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 742 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille sekä hankkeisiin liittyvien välttämättömien, enintään 20 000 euron ennakkomaksujen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaan hanketoimijoille.

40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2010 Manner-Suomessa tehtävistä uusista luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumuksista saa aiheutua menoja vuosina 2011-2014 yhteensä enintään 36 000 000 euroa.

43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2010 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007-2013 hyväksymän maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja eläinten hyvinvointia edistävien tukien mukaisia sitoumuksia ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän tukien myöntämispäätöksiä siten, että niistä aiheutuu vuosina 2011-2019 menoja yhteensä enintään 84 000 000 euroa.

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2010 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007-2013 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2011-2014 menoja yhteensä enintään 94 000 000 euroa.

30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 223 000 euroa.

41. Eräät korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 880 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 880 000 euroa tiloilla kuolleiden tuotantoeläinten hävittämisestä aiheutuvien valtionapujen maksamiseen.

40 Kala-, riista- ja porotalous

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 77 000 euroa.

41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

60 Metsätalous

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 264 000 euroa.

42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa.

Lisämääräraha jaetaan valtionaputoiminnan henkilöstökustannusten suhteessa.

63 Metsähallitus

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.

70 Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 299 000 euroa.

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.

Pääluokka 31

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto ja toimialan yhteiset menot

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 77 000 euroa.

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 821 000 euroa.

10 Liikenneverkko

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 279 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kiinteistö- ja rakennusalan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden merkitsemiseen.

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 6 609 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös toimintamenomäärärahan vakiosisältöisen käyttötarkoituksen mukaisesti sellaisten välttämättömien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, joista voi aiheutua menoja myös tulevina varainhoitovuosina.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeiden Seinäjoki-Oulu-rataosan perusparantaminen, Tampere-Orivesi-rataosan perusparantaminen ja Kotolahden sataman ratapihan kunnostaminen enintään 40 milj. euron kokonaiskustannusten arvonlisäverottomasta määrästä edellyttäen, että VR-Yhtymä Oy vastaa kustannuksista. Hankkeiden toteuttamiseksi Liikennevirasto saa solmia VR-Yhtymä Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan VR-Yhtymä Oy rahoittaa valtiolle kuuluvien ratatöiden kustannukset ilman valtion takaisinmaksuvelvollisuutta.

34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 804 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Helsingin ja Espoon kaupungeille länsimetron suunnitteluun kuitenkin siten, että valtion osuus on enintään 30 % suunnittelukustannuksista pl. alv-menot. Hankkeen suunnittelukustannusten avustamiseen vuosien 2007, 2008 ja 2009 jälkeen voidaan sitoutua siten, että avustusten määrä on vuodelle 2010 myönnetty määräraha mukaan lukien yhteensä enintään 15 milj. euroa ja lisäksi enintään 30 % kustannuksista pl. alv-menot.

76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 205 000 euroa.

78. Eräät väylähankkeet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 13 800 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosina ja varainhoitovuonna tehdyistä sopimuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeen Seinäjoki-Oulu palvelutason parantaminen, I-vaihe toteuttamiseksi enintään 7,1 milj. euron määrästä, hankkeen vt 14 Savonlinnan keskusta 1. vaihe vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn enintään 25 milj. euron sijasta enintään 20 milj. euron määrästä ja hankkeen vt 14 Savonlinnan keskusta 2. vaihe rakentamisen toteuttamiseksi enintään 80 milj. euron määrästä.

20 Liikenteen turvallisuus ja valvonta

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 59 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

30 Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 10 000 euroa.

50 Tutkimus

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 147 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 521 000 euroa.

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 136 000 euroa.

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 965 000 euroa.

20 Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 175 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimintaa varten perustetun osakeyhtiön Cleen Oy:n osakkeiden merkitsemiseen.

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 264 000 euroa.

03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.

05.  Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 273 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 119 000 euroa.

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 4 500 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2010 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 452 966 000 eurolla.

Momentin perustelujen kolmannen kappaleen kohta 3) muutetaan seuraavaksi:

3) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa.

Lisäksi momentin perustelujen kolmatta kappaletta täydennetään seuraavasti:

7) puurakentamisen tietopalvelun ja standardoinnin kehittämiseen.

Lisäksi momentin perustelujen neljännen kappaleen kohta 5) muutetaan seuraavaksi:

5) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa.

30 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 253 000 euroa.

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 170 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2010 saa Kainuun hallintokokeilualuetta lukuun ottamatta tehdä enintään 40 448 000 euron arvosta sitoumuksia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin.

51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 330 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ennen 1.1.2010 yliopistoille osoitettujen työllisyysmäärärahojen, joilla on palkattu työttömiä työnhakijoita, maksamiseen.

88. Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korottoman ja vakuudettoman osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan myöntämiseen Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten liiketoiminta- ja kasvurahoituksen varmistamiseksi sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kansainvälistymistä edistävään pääomasijoitustoimintaan.

40 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 17 000 euroa.

50 Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 455 000 euroa.

60 Energiapolitiikka

01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 549 000 euroa.

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Hallinto

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 333 000 euroa.

Hallinto-osaston osastopäällikön virka muutetaan 1.7.2010 lukien viraksi, jota ei ole talousarviossa eriteltävä.

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 371 000 euroa.

27. Korvaus Kansaneläkelaitokselle sähköisen arkiston rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja siihen liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseen ja ylläpitoon. Kansaneläkelaitokselle maksetaan korvausta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja sähköisen reseptikeskuksen sekä niihin liittyvien kansallisten palvelujen rakentamisen menoihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti.

02 Valvonta

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 69 000 euroa.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 587 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa.

03 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 348 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 20 000 euroa osakepääoman merkitsemiseen terveyden ja hyvinvoinnin innovaatio- ja tutkimustoimintaa ohjaavan, koordinoivan ja rahoittavan SalWe Oy:n osakeannissa.

10 Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

26. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirron valmistelukustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 236 000 euroa.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain (133/2010) 11 §:n mukaan valtio korvaa Kansaneläkelaitokselle kustannukset, jotka sille aiheutuvat lain nojalla järjestettävästä tulkkauspalvelusta. Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle vammaisten tulkkauspalvelujen siirrosta aiheutuviin, tarvittavan tietojärjestelmän rakentamisen kustannuksiin.

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 700 000 euroa.

20 Työttömyysturva

51. Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 000 euroa.

52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 21 000 000 euroa.

70 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 161 000 euroa.

Pääluokka 35

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA

01 Ympäristöhallinnon toimintamenot

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 151 000 euroa.

10 Ympäristön- ja luonnonsuojelu

21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 290 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää Liminganlahden luontokeskuksen rakentamishankkeen valtion enintään 40 prosentin rahoitusosuuteen.

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen (542/2003) toimeenpanon edellyttämän kiinteistökohtaisen neuvonnan järjestämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin sekä avustuksiin pilottialueilla neuvontaa antaville järjestöille ja yhteisöille.

70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää monitoimialuksen öljynkeräysjärjestelmän hankintaan.

88. Osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Nuuksiokeskus Oy:n osakepääoman korottamisen edellyttämän valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 34 000 euroa.

Pääluokka 36

VALTIONVELAN KOROT

01 Valtionvelan korko

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 100 000 000 euroa.

_______________

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2010 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

​​​​