EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 19/2013 vp

EK 19/2013 vp - M 1/2013 vp

Kansalaisaloite laiksi eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Asia

Eduskunnalle on 5 päivänä maaliskuuta 2013 jätetty kansalaisaloite laiksi eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta turkistarhauksen lopettamiseksi Suomessa (KAA 1/2103 vp — aloitteen edustaja, vireillepanija Kati Pulli).

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2013 lähettänyt aloitteen maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 6/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen.

_______________

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013