EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 23/2010 vp

EK 23/2010 vp - K 16/2010 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksensa vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa (K 16/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 7/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

_______________

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2010

​​​​