EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 28/2001 vp

EK 28/2001 vp - K 3/2001 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1999

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle

Asia

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on antanut eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 1999 (K 3/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 10/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ja lähettää sen tiedoksi sekä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle että hallitukselle.

_______________

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2001