EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 28/2010 vp

EK 28/2010 vp - VNS 5/2010 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Asia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan (VNS 5/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 8/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan kannanoton:

eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen osallistumisen operaatioon.

_______________

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

​​​​