EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 29/2006 vp

EK 29/2006 vp - K 1/2006 vp

Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Asia

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut eduskunnalle erilliskertomuksen 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu (K 1/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 7/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön ja päättänyt, ettei sillä ole kertomuksen johdosta huomautettavaa.

_______________

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2006