EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 32/2010 vp

EK 32/2010 vp - K 15/2010 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2009

Asia

Eduskunnan pankkivaltuusto on antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2009 (K 15/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 29/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

_______________

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011