EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2013 vp

EK 33/2013 vp - HE 112/2013 vp HE 193/2013 vp

Tarkistettu 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)