EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2012 vp

EK 36/2012 vp - HE 95/2012 vp HE 166/2012 vp

Tarkistettu 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)