EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 37/2014 vp

EK 37/2014 vp - K 12/2014 vp K 16/2014 vp

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2013

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle vuosikertomuksensa vuodelta 2013 (K 12/2014 vp) ja Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle erilliskertomuksensa valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 16/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 7/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi merkittävien ICT-hankkeiden tuloksia, kustannuksia ja tuottavuushyötyjä osana hankesalkun seurantaa ja raportoi tuloksista eduskunnalle.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tarkastusvaliokunnan mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.

_______________

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

​​​​