EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 4/2006 vp

EK 4/2006 vp - K 13/2004 vp

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Asia

Valtioneuvoston oikeuskansleri on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle kertomuksensa oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003 (K 13/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 1/2006 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt mietinnön ja päättänyt lähettää sen tiedoksi hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

_______________

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2006