EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 48/2014 vp

EK 48/2014 vp - HE 131/2014 vp HE 247/2014 vp

Tarkistettu 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2013 vp) täydentämisestä (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)