EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 5/2014 vp

EK 5/2014 vp - VNS 5/2013 vp

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013—2017

Asia

Valtioneuvosto on vuoden 2013 valtiopäivillä antanut eduskunnalle selonteon elintarviketurvallisuudesta 2013—2017 (VNS 5/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 1/2014 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton:

1. Hallitus huolehtii alkutuotannon kannattavuudesta elintarviketuotannon ja -turvallisuuden perustana.

2. Hallitus huolehtii elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen sisällyttämisestä kaikkiin elintarviketuotteisiin.

3. Hallitus edistää sitä, että tuontielintarvikkeilta vaaditaan samojen standardien täyttämistä kuin kotimaisilta tuotteilta.

4. Hallitus edistää elintarvikevalvonnan sekä Tullin yhteistyön tiivistämistä ja turvaa riittävät resurssit näille toiminnoille.

_______________

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014

​​​​