EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 53/2014 vp

EK 53/2014 vp - K 19/2014 vp

Kansallinen ihmiskaupparaportoija — Kertomus 2014

Asia

Kansallinen ihmiskaupparaportoija on antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2014 (K 19/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 16/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin:

1. pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi ihmiskaupan uhrien auttamiseen osallistuville kansalaisjärjestöille;

2. ihmiskauppakoordinaattorin toimintaa koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi;

3. sen varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrit tulevat ohjatuksi avun piiriin heti, kun esitutkintaviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että henkilö on ihmiskaupan uhri ja

4. sen turvaamiseksi, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus seurata oikeudenkäynnin suljettua käsittelyä myös niissä tilanteissa, kun valtuutettu ei toimi uhrin avustajana.

_______________

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2015

​​​​