EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 55/2006 vp

EK 55/2006 vp - K 9/2005 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Asia

Eduskunnan oikeusasiamies on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2004 (K 9/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 16/2006 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt kertomuksen ja päättänyt lähettää mietinnön sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

_______________

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2007

​​​​