EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 59/2014 vp

EK 59/2014 vp - VNS 6/2014 vp

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014

Asia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon 2014 (VNS 6/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 24/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt selonteon johdosta mietinnön mukaisen kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Valtioneuvosto toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteon linjauksia.

2. Valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa.

_______________

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

​​​​