EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 8/2005 vp

EK 8/2005 vp - VNS 1/2005 vp

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009

Asia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009 (VNS 1/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 4/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa kehysmenettelyä välittömästi niin, että se mahdollistaa elinkaarimallin ja muiden uusien rahoitusmallien käyttämisen yhtäläisesti perinteisen rahoitustavan kanssa.

Eduskunta on

hyväksynyt selonteon johdosta valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon ja lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten.

_______________

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2005

​​​​