EDUSKUNNAN VASTAUS 10/2004 vp

EV 10/2004 vp - HE 166/2003 vp

Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 1/2004 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn astrofysiikan yhteistyösopimuksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

astrofysiikan yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Santa Cruz de la Palmassa 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn yhteistyötä astrofysiikan alalla koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina, kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Suomessa yhteistyösopimuksessa mainittuna allekirjoittajalaitoksena on Suomen Akatemia.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

_______________

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2004